Interim & Advies

Adviestrajecten en Interim bij organisaties

Adviestrajecten en Interim bij organisaties in verandering.

Omgevingsfactoren laten zich steeds vaker typeren als ingewikkeld, complex en zelfs chaotisch. De kernvragen die zich dan opdringen: welke ambities moeten gelden en hoe ontwikkel je eigenaarschap bij de professionals? In mijn rol als adviseur of interimmer ondersteun ik organisaties daarin.

Voor ons gelden twee essentiële richtpunten.
  • De organisatie uniciteit aanpassen aan een veranderende context.
  • En eigenaarschap van de professionals versterken t.a.v. het verandertraject.
Dat betekent maatwerk leveren en niet de organisatie persen in zogenaamd universele concepten en modellen.
Image
Image

Interim bij Organisatieverandering

In de dagelijkse interim activiteiten focussen we op het intensiveren van enkele procesaspecten:
  • Het ontwikkelen van essentiële collectieve organisatievermogens: reflecteren, leren, veranderen, presteren en zelfsturing op basis van eigenaarschap.
  • In de interim praktijk is dat een combinatie van sturen, coachen, enthousiasmeren en faciliteren; met aandacht voor barrières in de directe werkomgeving van professionals.
  • Met de opdrachtgever vinden frequent tussentijdse evaluatiegesprekken plaats.

Adviseur bij organisatieverandering

Onze essenties als adviseur bij organisatieverandering:
  • Eigenaarschap professionals bij het veranderproces faciliteren.
  • Het definiëren van te koesteren kernkwaliteiten als ‘organisatiegoud’.
  • Organisatieveranderingen doorvertalen naar nieuwe kennis, vaardigheden en houding.
  • Strategische inzet van Learning & Development.
  • Professionals zetten aan tot het veranderen van barrières in hun eigen werkomgeving.