Boekrecensies

Nieuwste Boekrecensie

Drs. Peter van den Boom - 03 mei 2024

Mensen zijn kenniszoekende en zinzoekende wezens; een combinatie van homo sapiens en homo religiosus. De twee fenomenen verhouden zich tot elkaar als wederzijds aantrekkend, afstotend en remmend; dan wel voedend, uitdagend en transformerend. Wetenschap heeft zich sinds de zeventiende eeuw geseculariseerd. Maar wetenschap heeft vooral ook religie geseculariseerd door haar productie van feiten. Die wetenschappelijke feiten kwamen steeds meer haaks te staan op Bijbelse interpretaties. Daarmee kwam de vraag naar de zin van het leven voor velen los te staan van de vraag naar God. Het ‘numaals’ en...

Boekrecensies

Drs. Peter van den Boom - 03 mei 2024

Mensen zijn kenniszoekende en zinzoekende wezens; een combinatie van homo sapiens en homo religiosus. De twee fenomenen verhouden zich tot elkaar als wederzijds aantrekkend, afstotend en remmend; dan wel voedend, uitdagend en transformerend. Wetenschap heeft zich sinds de zeventiende eeuw...

Drs. Peter van den Boom - 04 april 2024

Volgens hoogleraar sociologie Hartmut Rosa bevinden we ons in een razende toestand. Als razenden worden we voortgedreven. En tegelijk zeggen we vaak tegen onszelf dat we stil staan. Stilstaan in wat? In persoonlijke ontwikkeling omdat we geen tijd hebben voor een leergang? Of bedoelen we met stil...

Drs. Peter van den Boom - 18 maart 2024

Kan je Goethes Weimar koppelen aan Buchenwald? “Cultuur als esthetische macht kan een zegen zijn, maar als politieke macht kan zij als een gevaarlijke splijtzwam werken”.   Volgens Frits Boterman, hoogleraar Moderne Geschiedenis van Duitsland na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam,...

Drs. Peter van den Boom - 13 maart 2024

Balanceren met tolerantie in pluriforme samenlevingen Hoeveel tolerantie heeft een samenleving nodig om fatsoenlijk en beschaafd te functioneren? En hoeveel tolerantie kan een samenleving verdragen? Dit zijn wezenlijke vragen die emeritus hoogleraar Kees Schuyt zich stelt in zijn studie Begrensde...

Drs. Peter van den Boom - 21 januari 2024

De twee gezichten van de romantiek Andrea Wulf publiceert met Rebelse genieën; de eerste romantici en de uitvinding van het ik een uitgebreide studie naar beroemde genieën die gedurende tien jaar in Jena waren. Bijna overal in Europa heerste rond 1800 een zware censuur. Niet in Jena waar vier...

Drs. Peter van den Boom - 11 januari 2024

Het neoliberalisme overheerst elk menselijk domein Demos staat voor de heerschappij van het volk. Dat is het ideaal van democratie: uitsluitend de leden van een gemeenschap ordenen hun gezamenlijke leven door over zichzelf te heersen. Dit basisprincipe staat onder druk door het neoliberalisme...

Drs. Peter van den Boom - 15 november 2023

De Nederlandse eigenheid als voorbeeld voor andere landen De voortgaande modernisering, globalisering, meer minder Europa, zorgen om het klimaat en instabiele internationale machtsverhoudingen leiden tot toenemende complexiteit. Wat kan Nederland betekenen in deze complexe, dynamische en onzekere...

Drs. Peter van den Boom - 03 november 2023

Als de grondwet maar een papiertje wordt Steven Levitsky and Daniel Ziblatt verrichtten een studie naar de teloorgang van democratieën verricht. Hun boek How Democracies Die is vertaald in meer dan 30 talen. Zij zijn beiden Harvard professoren in de politicologie. Levitsky is gespecialiseerd in...

Drs. Peter van den Boom - 31 augustus 2023

In het boek Transklasse; leven in twee werelden beschrijft Lenette Schuijt sociale stijgers die in oorsprong komen uit een lagere klasse maar zich opwerken naar een hogere klasse. Die hogere sociale klasse waartoe ze als transklasse gaan behoren door hun opleiding en werk hanteert andere...

Drs. P van den Boom - 04 augustus 2023

Revitaliserend onderhoud van de democratische rechtstaat is nodig, stelt Ernst Hirsch Ballin in zijn studie Waakzaam burgerschap. Het vertrouwen in de grondslagen van de democratie en de rechtstaat neemt af. Dit zijn de gevolgen van toenemend populisme en een verharding van de samenleving door het...

Drs. Peter van den Boom - 09 januari 2022

  Oud worden plaatst men vaak in twee uitersten: als een ramp tegenover het is een feest. Frits de Lange presenteert in 'Eindelijk volwassen 'een alternatief perspectief. Het is de oudere mens in-wording die zijn wijsheid verdiept vanuit doorwrochte levenservaring, reflectievermogen en...

drs. P. van den Boom - 04 juli 2020

Volgens professor Gabriël Van den Brink zijn we ruw ontwaakt uit een neoliberale droomwereld. Daarom moeten we terug naar de eigenheid van ons Europese gedachtegoed. We moeten onze liberale en sociale tradities zó verenigen dat we het keuzedilemma overstijgen van de Chinese superstaat versus de...

drs. P. van den Boom - 03 juli 2020

  Levitsky and Ziblatt are respected university scholars in the field of democracy. They analyze in How Democracies Die how some presidents or prime ministers undermine processes of democratic systems, values and norms in their own country.   Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, both...

drs. P. van den Boom - 01 juni 2020

  Renée van Riessen heeft een studie geschreven over de Franse filosoof Levinas met de titel ‘Van zichzelf bevrijd’. Voor Levinas staat de relatie met de ander en het andere centraal in zijn humanistische filosofie. Een mens onthecht zich van zichzelf, maakt zich los van zijn eigen...

drs. P. van den Boom - 26 september 2019

Joseph Stiglitz stelt in De Euro; hoe een gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt dat de mate waarin de economie in Europa groeit te laag is en dat beleidmakers te rigide vasthouden aan één vaste wisselkoers en één rentestand voor alle Euro-landen.   Joseph Stiglitz is...

drs. Peter van den Boom - 20 mei 2019

Demos staat voor de heerschappij van het volk. Dat is het ideaal van democratie, uitsluitend de leden van een gemeenschap ordenen hun gezamenlijke leven door over zichzelf te heersen. Dit basisprincipe staat onder druk door het neoliberalisme stelt Wendy Brown in Het ontmantelen van de demos; de...

drs. P. v. d. Boom - 13 februari 2019

Herman Tjeenk Willink toont zich in Groter denken, kleiner doen bezorgd over de nonchalance waarmee wij omgaan met onze democratische rechtsorde. En tegelijk is hij optimistisch omdat wij als betrokken burgers en professionals er iets tegen kunnen doen. Het is immers onze samenleving. Dát...

drs. Peter van den Boom - 08 januari 2019

Post-truth is volgens Oxford Dictonairies het internationale woord van het jaar. We kunnen het woord relateren aan de ‘woede-industrie’, ‘alternatieve feiten’ en ‘facts free democracy’ waar het niet meer gaat om feitelijke waarheden. Het gaat slechts om het manipuleren en mobiliseren van de mening...

drs. P. van den Boom - 11 april 2018

De Betuwse bakkerszoon Jan Timmer uit Lienden werd begin jaren negentig als president directeur de redder van Philips. Na enig aandringen heeft hij nu zijn Philipsleven beschreven in Jan Timmer; die man van Philips. Het is niet alleen een feitelijke beschrijving van zijn Philipstijd maar ook een...

drs. P van den Boom - 03 april 2018

De voortgaande modernisering, globalisering, meer of minder Europa, toenemende diversiteit en instabiele internationale machtsverhoudingen leiden tot herwaardering van wat eigen is aan Nederland. Maar het leidt ook tot de vraag: wat kan Nederland bieden of Waartoe is Nederland op aarde? Enkele...

drs. P. van den Boom - 19 maart 2018

Aandeelhouders eisen kortetermijnrendement anders trekken zij hun vermogen terug. Klanten, werknemers en een samenleving zijn gebaat bij duurzame langetermijnrelaties. Dat gaat vooral op voor bedrijven die levensgeluk en welzijn bepalen, zoals farmaceutische bedrijven. Burgers en Heilbron...

drs. Peter van den Boom - 13 februari 2018

Loïc Wacquant presenteert in Paria’s van de stad; Nieuwe marginaliteit in tijden van neoliberalisme zijn vergelijkend sociologisch onderzoek naar het zwarte getto in Chicago en de banlieues in Frankrijk. Zijn onderzoeksopzet bestaat uit statisch onderzoek, veldonderzoek, wetenschappelijke...

drs. Peter van den Boom - 03 december 2017

Floris Cohen stelt zich de vraag hoe de moderne wetenschappen in de 17e eeuw in Europa konden ontstaan én voortbestaan. Het is een mirakel want het ‘normaal patroon’ laat zien dat na een relatief kort Gouden Tijdperk van wetenschapsbloei een steil verval inzet. In het begin van die 17e eeuw waren...

drs. P van den Boom - 04 september 2017

The central statement of Matt Ridley is that everything is based on evolution. Small changes result in the transformations of our world. In his view there is one strong and dominant myth about the world, a mistake we all make, that is that we assume that the world is the outcome of top-down,...

drs. Peter van den Boom - 15 juli 2017

 Volgens Benjamin Barber haperen staten. En tegelijk ontwikkelen steden steeds intensiever hun stedenbonden. Veelzeggend is daarom de titel van zijn studie, Als burgemeesters zouden regeren. Een mondiaal burgemeestersparlement ligt volgens Barber in het verschiet zodat echte democratie van...

drs. Peter van den Boom - 02 februari 2017

Hartmut Rosa is een belangrijke Duitse denker over sociologische en sociaal filosofische onderwerpen. In zijn nieuwste boek leven in tijden van versnelling analyseert hij de druk van sneller, meer, nieuwer en beter. Tevens presenteert hij een pleidooi voor resonantie. In de studie leven in tijden...

drs. Peter van den Boom - 09 januari 2017

In De filosofie van Emanuel Levinas leidt Jan Keij de lezer door het niet zo toegankelijke denken van deze Franse filosoof. De ondertitel geeft het doel van Keij aan: in haar samenhang verklaard voor iedereen.  De relatie tot de Ander De boeken van Levinas zijn voor veel mensen moeilijk te...

drs. Peter van den Boom - 03 januari 2017

Filosoof Jan Bor beschrijft zijn jarenlange ervaringen met het Zenboeddhisme in ‘Onzen; over moderne spiritualiteit’. In de binnenring van het Boeddhisme spreekt men van het weten van hart. Dat is aantrekkelijk voor veel westerlingen die enerzijds de beknelling van de Verlichting ervaren. En...

drs. Peter van den Boom - 10 november 2016

Martha Nussbaum is een zeer prominente en productieve filosofe die de lezers vooral praktische inzichten aanreikt. Maar het ontbrak altijd aan een overzichtswerk over haar. Onder redactie van Tinnevelt en Denier is nu een overzichtsboek verschenen over haar invloedrijke denken in de serie Denkers,...

drs. Peter van den Boom - 24 augustus 2016

De democratische rechtstaat spreekt niet vanzelf, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad. In een bondige en zeer toegankelijke studie beschrijft Corstens de rechtsstaat. Het is niet zo moeilijk ons voor te stellen hoe de wereld eruit ziet als het onafhankelijke oordeel van de rechter...

drs. Peter van den Boom - 27 juni 2016

Laat een samenleving nooit op zijn beloop. Dat is de kernboodschap van Ernst Hirsch Ballin in het boek Tegen de stroom; over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Aan de hand van vier levensverhalen presenteert hij een gezaghebbende visie op het koesteren van mensenrechten en de...

drs. Peter van den Boom - 03 juni 2016

Donald Loose presenteert in De Universiteit; een leerschool in humanisering een integratieve visie op de universitaire wereld die niet los staat van haar democratische context maar deze juist ook voedt. De universiteit is de bevoorrechte incarnatie van de plaats van de eeuwige...

drs. Peter van den Boom - 31 maart 2016

Michel Bronzwaer en Joost van der Net presenteren een beschrijving van het invloedrijke Utopia van Thomas More. Zij plaatsen hun studie 500 jaar Utopia in een aantrekkelijke context.   Bronzwaer en Van der Net presenteren de ideale samenleving van Thomas More in een brede historische...

drs. Peter van den Boom - 21 december 2015

Als je iemand vraagt over nut en noodzaak van bureaucratie krijg je een gezicht te zien van afschuw. En toch produceren we steeds meer verstikkende bureaucratie. Het is de verdienste van René ten Bos om bureaucratie vanuit het perspectief van de filosofie te analyseren. In zijn studie...

drs. Peter van den Boom - 21 december 2015

In het boek ‘Huh?! De techniek van het omdenken’ beschrijft Berthold Gunster vele valkuilen in ons denken over wat zich aandient en over het oplossen van problemen. De strategieën die hij presenteert om ‘vastdenken’ te voorkomen of te doorbreken zijn waardevol.   Het is een denkkunst om...

drs. Peter van den Boom - 26 november 2015

Marnix Krop is jarenlang ambassadeur voor Nederland geweest in Berlijn en was o.a. directeur-generaal Europa van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zijn boek Hart van Europa; hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs verscheen in 2014 en is nog steeds actueel.   Duitsland...

drs. Peter van den Boom - 22 november 2015

Hoe ziet de toekomst van werk eruit? Laszlo Bock geeft ons daar zicht op aan de hand van de inzichten van Google die, zoals de ondertitel zegt, je kijk op het leven veranderen.   ‘De Toekomst van werk; inzichten van Google die je kijk op het leven veranderen’ is geschreven door Laszlo Bock....

drs. Peter van den Boom - 28 september 2015

De vooraanstaande politieke denker Dominique Moïsi heeft zijn eerder verschenen studie over De Geopolitieke Emoties geactualiseerd en opnieuw uitgegeven. Dominique Moïsi is als hoogleraar verbonden aan Harvard, medeoprichter van het Franse Instituut voor Internationale Betrekkingen en is vaak...

drs. Peter van den Boom - 09 september 2015

De Romantiek is een tijdvak, een cultuurhistorische periode die begint rond 1770 en tot ongeveer 1830 voortduurt. Het romantische als een geesteshouding blijft echter voortbestaan. Het wil het banale een verheven betekenis geven, het  gewone alledaagse van een geheimzinnigheid voorzien; het...

drs. Peter van den Boom - 22 juli 2015

'Wachten op de grote crisis of schok, vervolgens stukken van de staat aan particuliere spelers verkopen terwijl de mensen nog niet van de schrik bekomen zijn, en daarna de 'hervormingen' in hoog tempo een duurzaam karakter geven'. Volgens Naomi Klein zijn daar de leiders in de financiële wereld en...

drs. Peter van den Boom - 16 juli 2015

In het overzichtswerk 'Analytische filosofie; een inleiding' presenteren de redacteuren Buskes en Simessen een overzicht van de belangrijkste bijdragen die de analytische filosofie heeft ontwikkeld. Uiteraard maken we kennis met logica, taalfilosofie en kenleer. Maar de inleidende studie biedt...

drs. Peter van den Boom - 07 juni 2015

De studie 'Wijsgerige Ethiek' is geschreven door de oud-hoogleraren Den Hartogh, Jacobs en Van Willigenburg. Zij nodigen de lezer uit mee en tegen te denken, argumenten te ontwikkelen en begrippen en vooronderstellingen te analyseren. Het is een zoektocht naar doordachte en beargumenteerde...

drs. Peter van den Boom - 03 juni 2015

Wetenschap en techniek ontwikkelen zich steeds sneller om mensen te verbeteren. Is er een techno-wetenschappelijke verwildering in aankomst die de essenties van mens-zijn fundamenteel verandert? Bas Heijne laat in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens vijftien wetenschappers aan het...

drs. Peter van den Boom - 09 maart 2015

Joris Luyendijk interviewde een paar honderd medewerkers van banken in de Londense City. Het resultaat beschrijft in hij in Dit kan niet waar zijn. Als antropologisch opgeleide journalist ging hij op pad en viel van de ene verbazing in de volgende. Kuifje bij de bankiers. Als lezer denk je bij elk...

drs. Peter van den Boom - 05 maart 2015

Demers presenteert in 'Organizational Change Theories; a synthesis' metaconceptuele veranderkundige theorieën die zich in de loop van de historie hebben ontwikkeld. In de loop van de tijd lag een zwaar accent in de veranderkunde bij topmanagers die als kapiteins of helden het bevel voor veranderen...

drs. Peter van den Boom - 10 februari 2015

Peter-Paul Verbeek laat in 'Op de vleugels van Icarus' overtuigend de invloed zien van techniek in ons dagelijks leven. Die invloed gaat heel ver zoals de ondertitel aangeeft: hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen. Technologie is een van de belangrijkste netwerken van betekenis waarbinnen...

drs. Peter van den Boom - 02 februari 2015

Clegg, Kornberger en Pitsis presenteren een breed scala aan bedrijfskundige aandachtsvelden in 'Managing & Organizations; an introduction to theory & practices'. Het is een toegankelijk boek met een goed doordachte didactische opzet voor mensen die een overzicht willen van theorieën en...

drs. Peter van den Boom - 06 januari 2015

John Holloway neemt een kritisch standpunt in ten opzicht van het neoliberalisme en kapitalisme in 'Crack Capitalism'. Zijn kritische analyses monden uit in een protestaanpak die nodig is als de menselijke waardigheid in het geding is.   John Holloway stelt in zijn boek 'Crack Capitalism'...

drs. Peter van den Boom - 24 november 2014

In ‘De nieuwe Duitse filosofie; denkers en thema’s voor de 21ste eeuw’ presenteren auteurs een groot aantal vooraanstaande filosofen. Velen van hen zijn in Nederland minder bekend. Maar daar kan deze uitgave verandering in aanbrengen. Zeer bondig, vrijwel steeds zeer toegankelijk en met uitvoerige...

drs. Peter van den Boom - 14 november 2014

In het 'Handboek Publiek Management' laten Noordegraaf, Geuijen en Meijer er geen twijfel over bestaan dat dit boek publieke organisaties centraal stelt. Kenmerken van de publieke organisaties, strategisch beleidsvroming en bedrijfsvoering zijn anders dan in het bedrijfsleven. Dat rechtvaardigt...

drs. Peter van den Boom - 14 november 2014

In Basisboek Veranderkunde beschrijven Cozijnsen en Vrakking een integrale benadering van veranderprocessen. Het gepresenteerde ‘evidence-based’ perspectief is volgens hen cruciaal bij het diagnosticeren, ontwikkelen van een visie, ontwerpen, interveniëren en implementeren. Zij presenteren veel...

drs. Peter van den Boom - 14 november 2014

Met zijn proefschrift 'Zoeken naar de Kern van Cultuurverandering' wil organisatieadviseur Straathof een bijdrage leveren aan de managementeffectiviteit bij het sturen op organisatiecultuur. Dat is geen eenvoudige opgave gezien de  complexiteit van het begrip cultuur en de vele...

drs. Peter van den Boom - 22 oktober 2014

Afgelopen eeuw zijn miljoenen mensen tijdens grootscheepse moordcampagnes uitgeroeid. Het absolute dieptepunt was de moorddadige Holocaust met haar industriële en bureaucratische uitroeiingsmachinerie. In "compartimenten van Vernietiging; over genocidale regimes en hun daders" analyseert Abram de...

drs. Peter van den Boom - 14 oktober 2014

Tony Judt stelt in de studie 'Het land is moe; verhandeling over onze ontevredenheid' dat het beleid van de huidige lilliputterpolitici uitgeblust raakt. Het gaat nog slechts om sociaal boekhoudkundige acties. Er is sprake van een ondraaglijke lichtheid van de politiek. De sociaal democraten en...

Drs. Peter van den Boom - 02 oktober 2014

Het boek 'De schaduwkant van leiderschap; herkennen en vermijden van hoogmoed, ontsporing en excessen' is geen eenvoudig receptenboek met 'do's and dont's'. Ook is het niet gebaseerd op een 'model dat werkt in elke praktijksituatie'. De auteurs, De Haan en Kasozi, verdiepen zich in de schaduw van...

Peter van den Boom - 01 oktober 2014

In De dageraad van de toekomst bespreekt ‘pensionado maar eens hoogleraar sociale pedagogiek en organisatieontwikkeling’ Cees Zwart hoopvolle transities en een menswaardige economie.   Koerszoekend leiderschap is volgens de auteur noodzakelijk om de wisselwerking tussen verleden en toekomst...

drs. Peter van den Boom - 21 september 2014

Rob Wiche beschrijft in ' Verbeter Jezelf de bouwstenen voor levenskunst en ethiek' enkele filosofen van Plato tot Sloterdijk. Voor de levenskunst is dat zorg voor de mens zelf met als dominante deugden verstandigheid, gematigdheid en moed. Maar de mens is niet alleen op de wereld. Daarom geldt...

drs. Peter van den Boom - 15 september 2014

Selectiefouten kosten werkgevers veel geld. Maar een verkeerde arbeidskeuze of keuze voor de verkeerde werkgever doet veel pijn bij de medewerker. Daarom hebben assessments niet alleen een plaats in het managementinstrumentarium. Zij laten zich ook uitstekend inzetten op aanvraag van de kandidaat...

drs. Peter van den Boom - 28 augustus 2014

De samenleving schrikt als wetenschappers vals spelen. Ook de directe omgeving schrikt als een collega een valsspeler is. Eigenlijk geldt dat voor de wetenschap als geheel. De effecten van fraude blijven nooit beperkt tot een individuele wetenschapper. Wat maakt iemand tot een deugdzame...

drs. Peter van den Boom - 27 augustus 2014

Als je spreekt over organisatie verandering komt al snel het woord organisatiecultuur naar voren. En tegelijk ontstaat er vaak een gevoel van machteloosheid. Hoe pak je dat aan? In het boek ‘Veranderen van Organisatiecultuur; veelvoud in denken en doen’ belichten 13 auteurs met als redacteur Rob...

drs. Peter van den Boom - 25 augustus 2014

In de omvangrijke studie 'Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm' analyseren Daron Acemoglu en James Robinson dit wereldvraagstuk. Zij beogen met deze studie dat de welvaart in arme landen toeneemt.   MIT-hoogleraar economie Daren Acemoglu en Harvard-collega James Robinson,...

drs. Peter van den Boom - 22 augustus 2014

In ‘Grof Geld’ beschrijft Roel Janssen enkele financiële schandalen en geld- en beursspeculaties die zich afspeelden in Nederland in de afgelopen eeuwen. Soms betrof het criminele praktijken met vaak kwalijke gevolgen. We hebben het dus over de witteboordencriminaliteit van eigen bodem. Daar waren...

drs. Peter van den Boom - 21 augustus 2014

De welvaart van een samenleving wordt bepaald door de economie. Sylvia Nasar beschrijft in 'De Wil tot Welvaart' geniale economen en hun verbeeldende ideeën om mensen de teugels van hun welvaart in handen te geven.   "Hoe meer landen ontkomen aan armoede en zelf hun economische lot...