Artikelen

Nieuwste Artikel

drs. P. van den Boom - 29 november 2020

Thuiswerken is niet nieuw maar het staat wel zeer centraal in deze tijd door de COVID-19 pandemie. In dit artikel gaan de auteurs in op de mentale impact voor thuiswerkers. Er is sprake van positieve arbeidsbeleving bij thuiswerken. Maar er zijn ook negatieve uitkomsten van verschillende onderzoeken en die vragen om maatregelen om de psychische gezondheid op peil te houden. Want ook als de crisis eenmaal is overwonnen zal thuiswerken in een bepaalde vorm een norm blijven.   Ook het functioneren van de organisatiecultuur komt onder druk. Mensen maken en onderhouden immers hun eigen cultuur. Het is geen goddelijke daad of een...

Artikelen

drs. P. van den Boom - 29 november 2020

Thuiswerken is niet nieuw maar het staat wel zeer centraal in deze tijd door de COVID-19 pandemie. In dit artikel gaan de auteurs in op de mentale impact voor thuiswerkers. Er is sprake van positieve arbeidsbeleving bij thuiswerken. Maar er zijn ook negatieve uitkomsten van verschillende...

drs. P. van den Boom - 15 juni 2020

De Franse filosoof Giles Deleuze (1925-1995) stelt tegenover het werken met universele concepten het creërende procesdenken. Dit creërende procesdenken focust op de chaosplekken die zich voordoen in de grensvlakken van de eigen organisatie. Vanuit die chaos moet je eigen organisatie specifieke...

drs. P. van den Boom - 12 november 2018

Een organisatie is altijd in wording om af te stemmen op de externe context die met ‘duizend stemmen’ spreekt. Het principe ‘volg de leider’ past daar niet meer bij; het maakt organisaties fragiel. Het komt juist aan op het vergroten van betrokkenheid en zelfsturend vermogen op de werkvloer....

drs. Peter van den Boom - 26 januari 2018

Het implementeren van Passen Onderwijs is een interessante HR-casus. Scholen hebben sinds 2014 een onderwijs en zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De kernvraag luidt: is er ondersteunend...

drs. P van den Boom - 05 september 2017

Leidinggevenden beraden zich voortdurend op kansen-horizons. Zij richten kerncompetenties op het realiseren van die horizons. Die competenties bestaan uit processen, technologieën en talenten. Het zijn de duurzame succesvoorwaarden, terwijl producten en diensten de korte termijn...

Peter van den Boom - 07 mei 2017

  Steunberen geven aan een kerkgebouw tegendruk. Ze voorkomen dat het interieur van gewelven en luchtbogen naar buiten perst. Een totale ineenstorting zou dan het rampzalige gevolg zijn. Ook steunberen van een samenleving voorkomen instorting. En hoe zit dat met...

drs. Peter van den Boom - 16 maart 2017

Maarten ’t Hart beschrijft in Het psalmenoproer de gevolgen van het sneller zingen van psalmen in Maassluis rond 1775. Een ware tragedie speelt zich af tussen voor- en tegenstanders van de verandering. Hoofdpersoon is reder Roemer met vier boten in de vaart[2]. Ik beschrijf enkele opvallende...

drs. Peter van den Boom - 19 februari 2017

Kille bedrijfskundige benaderingen en het boekhoudkundig denken zijn dominant in de zorg. Budgetten, uurtarieven, productienormen, procesbeschrijvingen, verantwoordingsrapportages en noem maar op. Dit leidt niet tot meer kwaliteit voor de cliënt of tot een toename van de mate van zinbeleving. Hoe...

drs. Peter van den Boom - 13 januari 2017

Verbindt leiderschap zich uitsluitend aan strategie zoals klassiek management voorschrijft[1]? Dat plaatst de leider in de rol van componist en dirigent. Als een ‘eerste beweger’ en de professionals als volgers. Dat werkt niet meer in de complexe, dynamische 21ste eeuw. De leider kan zich beter...

drs. Peter van den Boom - 27 november 2016

Is verbindend leiderschap dé essentie voor een gezamenlijke ambitie voor onderwijskwaliteit [1&2]? Wie verbind je dan aan wat? Docenten aan de beleidsnota’s? Of verbindt de leider zich aan zingevingsbehoeften van de docent? De eerste optie is klassiek management: organiseren en veranderen kan...

drs. Peter van den Boom - 22 juni 2016

Mensen produceren zelf hun cultuur. Hun redeneerpatronen en symbolen bepalen 'hoe te zijn'. Cultuur functioneert dan ook als sociale ordening; reduceert onzekerheden, maakt werkbestaan voorspelbaar en geeft verbondenheid. Wat mensen zelf ontwikkelen verwordt tot een sociaal feit: 'zo zijn onze...

drs. Peter van den Boom - 13 juni 2016

Vermoeid maar voldaan kijkt de oudste van de burgerraad rond. Hij neemt het woord. “Complexiteit en fragiliteit nemen toe. Als de passaat uit een iets andere richting komt, liggen wij plat. Chaos chaotiseert en vraagt adequaat gedrag.” Hij zwijgt. “Maar we gaan niet vervallen in zelfgenoegzame...

drs. Peter van den Boom - 24 mei 2016

Mensen produceren cultuur in relatie tot wat speelt in hun omgeving. Zij zijn niet alleen producent. Want zij stemmen hun eigen denken en handelen af op die door hen zelf geproduceerde cultuur. Cultuur krijgt daarmee de status van een sociale feitelijkheid die 'zegt' hoe het hoort. Waarom doen...

drs. Peter van den Boom - 06 april 2016

Dit is een bewerking van de workshop antifragiliele onderwijsorganisatie als antwoord op onvoorspelbaarheid voor bestuurders en directies van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' (20 november 2015). Centrale vraagstelling: hoe kan een onderwijsorganisatie onvoorspelbaarheid hanteren? Het...

drs. Peter van den Boom - 08 februari 2016

Het plein achter het Centraal station in Amsterdam hoeft geen regels. Iedereen verwachtte een chaos. Fietsers, bromfietsen, snorfietsen, scooters, scootmobielen en voetgangers moeten de ruimte met elkaar delen in de ‘shared space’. Mooie siertegels maar geen stroken of verkeersborden. Ieder deelt...

drs. Peter van den Boom - 05 februari 2016

'Nooit de Ander ‘beschikbaar stellen’, zegt de Franse filosoof Levinas (1987). Er ontstaat verzet tegen beschikbaar stellen en toe-eigenen. De Ander is ‘tegenwoordig’ en moet centraal staan (hoofdletter A!). De Ander is de medemens, bijvoorbeeld de vluchteling. Of een organisatiecultuur die anders...

drs. Peter van den Boom - 25 juli 2015

Introduction Culture is often under debate. Does that mean there is something wrong with it? We hear it mentioned in parliament when political objectives seem to be frustrated. This may, for instance, provoke a call for a cultural change in the civil service. When cooperation between particular...

drs. Peter van den Boom - 02 februari 2015

Door uiteenlopende belangen en aandachtspunten in de zorg verstaan bestuurders en zorgverleners elkaar steeds minder. Het bestuur staat primair voor ondernemerschap en praat over contractering, concurrentie, productie en rendement. Zorgverleners gebruiken andere woorden. Voor hen geldt...

drs. Peter van den Boom - 29 september 2014

Tijdsdruk ontwricht menige organisatie. Tijdsdruk ontstaat vaak als gevolg van toenemende complexiteit en nadruk op het leveren van prestaties op korte termijn. Promotieonderzoek van Gabriëlle Verbeek naar tijdsbeleving in de zorg toont aan dat veel individuele medewerkers en teams last hebben van...

drs. Peter van den Boom - 11 juni 2014

Veel veranderkundige initiatieven om de organisatiecultuur te veranderen mislukken. Het veranderen van structuurelementen, processen en productconcepten gaat meestal volgens planning. Als het onderwerp cultuurverandering op de agenda komt gaat het mis. Vijf misverstanden bij cultuurverandering...

drs. Peter van den Boom - 26 maart 2014

Een visiedocument beschrijft een gewenste organisatie. Het is een toekomstdroom van de utopische organisatie met haar grote beloften. Dat kan leiden tot een tunnelvisie waardoor organisatieland utopia een knellend keurslijf wordt. Het utopisch ontwerp is dan gestold en de omgevingsdynamiek haalt...

drs. Peter van den Boom - 17 maart 2014

Sinds ‘the war on terrorism’ is uitgeroepen, onttrekt de burger zich niet meer aan transparantie eisen en beveiligingsapparatuur. Veel burgers beginnen het normaal te vinden. Ik noem dat een proces van de “glijdende schaal van normaliteit”. Dus geen protesten bij biometrische en visuele controle...

drs. Peter van den Boom - 04 maart 2014

Bij strategische allianties (w.o. fusies) ontmoeten twee verschillende culturen elkaar. Meestal niet een ontmoeting van "wat leuk, we gaan samenwerken". Er is eerder sprake van negatieve beeldvorming over en weer. Partij A vindt van partij B dat zij bureaucratisch is en vooral van zichzelf dat zij...

drs. Peter van den Boom & drs. C. Berger - 14 februari 2014

Strategische samenwerking tussen organisaties is aan de orde van de dag. Bestuurders zien steeds meer de noodzaak voor samenwerken om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende contexten. Samenwerking is daarmee een instrument dat bestuurders op basis van rationele overwegingen inzetten...

Dr. Gabrielle Verbeek & Drs. Peter van den Boom - 01 februari 2014

In de gezondheidszorg lijkt het of er steeds minder tijd is voor mensen die dagelijks en langdurig gebruik maken van verzorging en verpleging. De bezuinigingen op de AWBZ worden steeds meer voelbaar. Minder geld en middelen zullen beschikbaar zijn om aan de vraag naar zorg te voldoen. Nogal wat...

Dr. Gabrielle Verbeek & Drs. Peter van den Boom - 04 december 2013

Minder tijd, geld en middelen zijn beschikbaar voor mensen die dagelijks en langdurig gebruik maken van verzorging en verpleging (Verbeek, 2012a). 'Onrendabele' functies afstoten en de rest onder een tijdregime stellen. Beheersing van zorgproductie doet tijdsdruk toenemen. Hoe moet je voldoen aan...

drs. Peter van den Boom - 25 maart 2013

Pim: (Met wegwerp gebaar): "Moet je hier zien … Heb je de info mail van de directie gezien? We moeten nu de komende tijd kennelijk … Hoe kun je het bedenken?! Volgens mij snappen ze er steeds minder van". (Kijkt uitnodigend naar de anderen.). Albert: (wat weifelend): “Maar feit is wel dat het...

Drs. Peter van den Boom & Prof. dr. Rob H. W. Vinke - 19 februari 2013

Het veranderen van redeneerpatronen valt niet mee. Deze patronen zorgen voor routine bij het beantwoorden van vragen en het oppakken van uitdagingen. Dat hoort ook zo. Iedere keer opnieuw een situatie uitgebreid analyseren en afwegen wat de beste aanpak is, vreet energie. Redeneerpatronen zorgen...

Drs. Peter van den Boom & Prof. dr. Rob H. W. Vinke - 12 mei 2012

Keizerlijke grootheidswaan Dat was even slikken voor de MBO Raad. Moet zij de scholengemeenschap Amarantis voor 3 miljoen euro de helpende hand toesteken, terwijl het management van dat machtscentrum een onverantwoorde, door grootheidswaan gevoede, uitbreidingspolitiek toepaste? Ja dus. De...

Drs. Peter van den Boom & Prof. dr. Rob H. W. Vinke - 01 mei 2012

In Trouw stonden twee messcherpe analyses van woningcorporaties (29 februari 2012). De woningbouwcorporatiesector laat zich, tot op de dag van vandaag, besmetten door risicovol gedrag. Dat gedrag wordt versterkt door een aantal frauderende directeuren. Maar liefst negentig procent van de...

Drs. Peter van den Boom & Prof. dr. Rob H. W. Vinke - 01 mei 2012

We hebben in deze tijd ander gedrag van leidinggevenden en medewerkers nodig. Geen volgers, maar mensen die verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt om sociale verbanden met sterke reflectieve vermogens om de uitdagingen aan te gaan. Digitale en sociale netwerken laten zich steeds meer gelden in...

drs. Peter van den Boom & drs. C. Berger - 22 april 2012

Strategische samenwerking tussen organisaties is aan de orde van de dag. Bestuurders zien steeds meer de noodzaak voor samenwerken om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende contexten. Samenwerking is daarmee een instrument dat bestuurders op basis van rationele overwegingen inzetten...

drs. Peter van den Boom - 20 januari 2012

Alles wat mensen ontwikkelen is cultuur. Managers twijfelen daar wel eens aan. 'Ja, de cultuur bepaalt in het Concertgebouw in Amsterdam dat mensen stil zijn tot het einde. In Wenen klappen mensen tussen de delen en in Italië juichen ze bij iedere aria. In een BBC-kunstdocumentaire (2005) zegt de...

drs. Peter van den Boom - 19 januari 2011

Flexibiliteit krijg je niet voor niets. Je moet er iets voor willen doen. Daar moet een voedende cultuur voor aanwezig zijn en daar moet je leiding aan geven. De toekomst vraagt om meer flexibiliteit en meer daadkracht. Hoe kunnen we nieuwe cultuurelementen toevoegen aan het bestaande en er...

drs. Peter van den Boom & drs. Ingrid van Nieuwkoop - 28 november 2010

In zorginstellingen doet zich op dit ogenblik al een schaarste aan zorgverleners voor. Dat is zorgelijk omdat het verlagen van productiviteitseisen en zorgkwaliteit maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Meetbare, transparante prestatie-indicatoren geven sturing aan verhoging van productie. Het gaat...

drs. Peter van den Boom - 02 september 2010

Op een haar na praten we over negentig jaar bedrijfshistorie: Organon. Een organisatie met een rijke historie op het gebied van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. De kranten stonden er vol van; niet door concurrentie genekt maar door een eenvoudig besluit op het Amerikaanse...

drs. Peter van den Boom - 05 mei 2010

Deze bijdrage gaat over de noodzaak van duurzame relaties. Het is een ethisch besef dat we leven in een uniek ecologisch systeem en te maken hebben met belangen van verschillende stakeholders. Duurzaamheid naar buiten werkt alleen als duurzaamheid ook in de organisatie geldt. Een interne...

drs. Peter van den Boom en prof.dr. Rob Vinke - 21 november 2009

Nieuwe kleefstof is nodig om sociale ordening in de samenleving en organisaties te bewerkstelligen en om energie te genereren. Deze tijd vraagt om een 2.0 samenleving en 2.0 organisaties. HR is daarbij aan zet. Het ongelimiteerde vrijemarktmechanisme heeft duistere schaduwkanten van de mens laten...

drs. Peter van den Boom - 15 oktober 2009

Deze bijdrage gaat in op de vraag: hoe houdt een manager zich staande in een wereld die hij inhoudelijk niet kent als vakspecialist? Hoe blijft hij tot zijn vertrekregeling overeind als hij een middelmatige generalist is die niet visionaire horizonten schetst en mensen inspireert om een...

drs. Peter van den Boom - 22 september 2009

Het voeden van een cultuur met nieuwe elementen is noodzakelijk om als organisatie te continueren. HRD-professionals worden vaak te hulp geroepen als het management weer schoksgewijs een cultuuromslag tot stand wil brengen. Ik pleit voor een andere benadering, een 'cultuurlijke' weg om...

drs. Peter van den Boom - 20 juni 2009

  Het ontwikkelen van een organisatiecultuur om in te spelen op turbulentie Bij strategisch management komt het aan op het bepalen van de koers voor de toekomst op basis van de organisatie kernwaarden. Daarop sluit de strategische product-markt 'fit' aan en wordt energie gestoken in het...

drs. Peter van den Boom - 21 december 2008

De perikelen rond ABN AMRO vormen de komende jaren ongetwijfeld een interessante casus tijdens HR-managementopleidingen. Een zwaar getraumatiseerde interne organisatie waar het vertrouwen ver te zoeken is, evenals het ooit zo trotse wij-gevoel. Brei dat maar eens recht als HR-strateeg. Er zullen...

drs. Peter van den Boom - 21 mei 2008

  Omgaan met angst en apathie bij organisatieverandering  Veel verandertrajecten mislukken. Te vaak vindt organisatieverandering plaats zonder beroep te doen op mensen die binnen de nieuwe kaders moeten werken. De oplossing komt dan slechts uit één richting: het...

drs. Peter van den Boom - 21 december 2004

  De Routinevoorschrijver, De Ideeëngenerator, De Warmtebron en De Koelkast     Er zijn rollen te onderscheiden in hoe een PRO-adviseur leidinggevenden adviseert. Sommigen gedragen zich als 'koelkast' of als een 'ideeëngenerator'. P&O' r's die excellent willen zijn in...

drs. Peter van den Boom - 02 december 2004

Moet een HR interim-manager iemand zijn met affiniteit met de sector? Of haal je iemand binnen die theoretisch uitstekend is opgeleid, maar een wereldvreemde is in de P&O praktijk? Lastige vragen als een organisatie een HR interim-manager wil inhuren voor een bepaalde klus. Toch is het juist...

drs. Peter van den Boom - 21 november 2001

Cultuurverandering is van alle tijden. Breng de cultuur in lijn met de strategie en succes is verzekerd, hoor je overal. Maar cultuur blijkt weerbarstig. En de mythe van beheersbaarheid zet menig manager op het verkeerde been. Communicatie is het toverwoord. Weten, luisteren en spreken. Even een...

drs. Peter van den Boom - 20 januari 1990

In this chapter some general developments and more specific trends in organizations are described, including their consequences for management and training. The emphasis in future organizations will be on a dear mission, human resources development, the introduction of ever renewing technology, a...