Blogs

Nieuwste Blog

Peter van den Boom - 25 juli 2023

Een groot sporttoernooi is gestart: het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. De trainer van het Nederlands team, Andries Jonker, vertelt over het werken met vrouwen en mannen[1]. De mannenvoetballers zijn vooral gemotiveerd omdat het spelletje om henzelf draait, vinden zij. Ze praten in ik-zinnen: ik wil spelen, ik wil een vaste basisplaats, ik wil de beste zijn, ik wil verkocht worden naar een grote club, ik wil veel geld verdienen. Hoe coach je al die ikken tot een hecht team? Wij-gedachte Jonker was in 2001 ook al coach van het vrouwenteam. Het viel hem toen op dat vrouwen het...

Blogs

Peter van den Boom - 25 juli 2023

Een groot sporttoernooi is gestart: het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. De trainer van het Nederlands team, Andries Jonker, vertelt over het werken met vrouwen en mannen[1]. De mannenvoetballers zijn vooral gemotiveerd omdat het spelletje om henzelf draait, vinden zij. Ze praten in ik-zinnen: ik wil spelen, ik wil een vaste basisplaats, ik wil de beste zijn, ik wil verkocht worden naar een grote club, ik wil veel geld verdienen. Hoe coach je al die ikken tot een hecht team? Wij-gedachte Jonker was in 2001 ook al coach van het vrouwenteam. Het viel hem toen op dat vrouwen het...

drs. Peter van den Boom - 05 oktober 2017

Volgens de Franse president Emanuel Macron is een ingrijpende transformatie noodzakelijk in de Franse economie en in de politieke moraal. Frankrijk moet niet afglijden naar een onbeduidende staat. Dat is ook niet in het belang van Europa. Macron is niet de enige die concludeert dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn in Frankrijk. Ik bespreek de volgende boeken: Guilluy, Chr. (2015).   La France périphérique; comment on a sacrifié les classes populaire. Guilluy, Chr. (2016).   Le crépuscule de la France d’en haut. Teinturier, B. (2017).  Plus rien...

drs. Peter van den Boom - 23 april 2017

De CEO van AKZO ageert tegen het bedrijfsleven in de VS. Zij zien een bedrijf als een bouwdoos waar je het ene naar het andere bedrijf als legostenen aan toevoegt. Dat doen ze om de aandeelhouders te plezieren. Maar AKZO als jager is daar niet anders in. Zij voegde in de afgelopen jaren het zeer oer-Zweedse Nobel en het oer-Brits bedrijf ICI aan AKZO toe. Toch ook om de aandeelhouders te plezieren?   Daarom ook stootte AKZO een paar jaar geleden Organon af. De O van AKZO stond voor de 90-jarige multinational Organon met een rijke historie op het gebied van de ontwikkeling en productie...

drs. Peter van den Boom - 16 februari 2017

De kloof tussen geuite waarden en dagelijkse handelingspraktijken In veel culturen zijn de geuite waarden en strevingen positief geformuleerd. Ze zouden moeten leiden tot een betere wereld. Maar in de praktijk negeren mensen vaak deze ‘normaal-toch-waarden’ en handelen zij niet zo beschaafd. Over welke culturele waarden spreken we dan?   De ideale samenlevingen op grond van geuite waarden De schrijver Marcel Möring presenteert in het boekje “Een lange weg” (over de Vrije Universiteit) een overzicht van die geuite waarden in verschillende culturen: Talmoedische bron: “Wat gij niet...

drs. Peter van den Boom - 17 december 2016

Mijn bijdrage congres schoolleiders Brussel, 9 december 2016: Zin Verbindend Leiderschap. Alle 120 deelnemers hebben een gesigneerd exemplaar van het boek Theatervoorstellingen in Organisaties gekregen. De kracht van organisatie als theater is dat iedereen direct op het netvlies heeft wat er echt speelt in de eigen organisatie. Het is heel beeldend, waardoor mensen vaak direct veel beter snappen hoe mensen in de organisatie opereren – en dan vooral in de onderstroom.   Bovenstroomse en onderstroomse redeneerpatronen Mensen werken vaak volgens een vast redeneerpatroon. Ze zeggen...

drs. Peter van den Boom - 15 april 2016

Wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes.  "Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden", aldus prof. dr. Heene in Bruggen naar het Onvoorspelbare; wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. Het boek bevat een theoretisch kader, toetst de praktijk bij ondernemers en vertaalt dit door naar een concreet plan van aanpak. Peter van den Boom is een van de 19 gastauteurs met zijn bijdrage 'De Antifragiele Organisatie'.   Met het volgende eigen citaat vat Peter zijn bijdrage...

drs. Peter van den Boom - 24 maart 2016

Karen van Oudenhoven, hoogleraar en decaan van de faculteit sociale wetenschappen van de VU geeft een inleiding over Vluchtelingen in de regio. De bijeenkomst is georganiseerd door Gilde Zutphen en VU vereniging regio Gelderland. In de zaal: ongeveer 130 vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de opvang, ondersteuning en integratie van vluchtelingen in de regio Zutphen.   Wethouder René Sueters opent het programma met een compliment aan alle aanwezigen. De wethouder is trots op hoe zij zich samen met de gemeente inzetten voor vluchtelingen in Zutphen. Peter van den...

drs. Peter van den Boom - 01 maart 2016

Jos de Blok is directeur van Buurtzorg. Hij zweert bij zelfstandige teams met een grote mate van zelfsturend vermogen. En hij baalt van management-blabla. In een interview in Trouw (2016) stelt hij de inhoud van het zorgproces centraal. Maar in de praktijk gaat het steeds meer om uitsluitend in geld uit te drukken maatregelen. Vaak staan die juist los van de zorgpraktijk.    Met De Blok kunnen we inderdaad stellen dat de kille bedrijfskundige benaderingen en het boekhoudkundig denken dominant zijn. Budgetten, uurtarieven, aanbestedingen, productienormen, procesbeschrijvingen,...

drs. Peter van den Boom - 01 december 2015

De Franse filosoof Foucault legt verbanden tussen ideeënwerelden, sociaaleconomische en politieke aspecten. Ik vertaal zijn zienswijzen door naar organisatiepraktijken. Zijn kernthema waarheid stel ik centraal: welke ‘gevechten’ spelen zich af tussen subculturen in organisaties over de vraag ‘wie bezit dé waarheid?’ Want wie de waarheid claimt heeft de macht om te bepalen hoe het reilen en zeilen in een organisatie toegaat.   Het managementteam is eruit. De beleidsnota met het veranderplan zijn klaar. “Nu moeten we het alleen nog tussen hun oren zien te krijgen”, concludeert de...

drs. Peter van den Boom - 08 februari 2015

Mensen produceren zelf hun cultuur. Hun redeneerpatronen en symbolen bepalen 'hoe te zijn'. Cultuur functioneert als sociale ordening; reduceert onzekerheden, maakt voorspelbaar en geeft verbondenheid. Wat mensen zelf ontwikkelen verwordt tot een sociaal feit: 'zo zijn onze manieren'. Geldt dát ook voor apen?   Ook apen gebruiken klanken om duidelijk te maken dat dít een banaan is en dát een appel. En iedere groep gebruikt weer andere klanken en kreten met een groepseigen betekenis. Dus ook apen hebben taalvermogen volgens Britse onderzoekers in Current Biology. Apen zijn net zo als...

drs. Peter van den Boom - 29 september 2014

Dit boek heet nu Theatervoorstellingen in organisaties Een nar siert de cover van het boek "De interne veranderaar". En dat is niet toevallig. De auteurs maken in hun boek de vergelijking tussen het theater en organisaties. 'We spelen immers de gehele dag toneel', concluderen adviseurs Peter van den Boom en Peter de Roode. 'We acteren beter dan we zelf beseffen.' Een interview over het dagelijkse theater in organisaties en vier interventierollen.   Bestellen Theatervoorstellingen in organisaties Wat is de ontstaansgeschiedenis van dit boek waarin theater als metafoor voor het...

drs. Peter van den Boom - 19 september 2014

Chaos dient zich dagelijks aan. Wat is nodig om een antifragiele organisatie te ontwikkelen? Over het spanningsveld tussen uniformiteit op basis van kernwaarden en het versterken van ieders uniciteit.   Ieder mens is anders dan alle anderen. Die uniciteit komt tot uiting in fysiologische aspecten maar ook in hoe iemand zaken interpreteert en benadert. Maar een mens is nooit een individu op zich. Zeker in organisaties gelden verwachtingen. Hoeveel lever je van jezelf in? En hoe ver ga je met je eisen als leidinggevenden? Streven naar volledige uniformiteit met de kans dat mensen van...

drs. Peter van den Boom - 10 juni 2014

Steunberen geven aan een kerkgebouw tegendruk. Ze voorkomen dat het interieur van gewelven en luchtbogen naar buiten perst. Een totale ineenstorting zou het gevolg zijn. Welke functies vervullen steunberen in onze samenleving? En welke in organisaties?    Steunberen van een samenleving   Een steunbeer van onze samenleving is de democratische rechtstaat. Politieke partijen die elkaars 'vijand' zijn in de dagelijkse hectiek vinden elkaar in de principes van democratie en rechtstatelijke grondvesten. Het zijn diepe kernwaarden die samenkomen in onze sociale instituties. Ze...