Oud worden plaatst men vaak in twee uitersten: als een ramp tegenover het is een feest. Frits de Lange presenteert in 'Eindelijk volwassen 'een alternatief perspectief. Frits-de-Lange_Eindelijk-volwassenHet is de oudere mens in-wording die zijn wijsheid verdiept vanuit doorwrochte levenservaring, reflectievermogen en zelfkennis; zich beschikbaar stellend voor anderen.

 

Lees meer...

 

Volgens professor Gabriël Van den Brink zijn we ruw ontwaakt uit een neoliberale droomwereld. Daarom moeten we terug naar de eigenheid van ons Europese gedachtegoed. We moeten onze liberale en socialeneoliberale droom tradities zó verenigen dat we het keuzedilemma overstijgen van de Chinese superstaat versus de Amerikaanse supermarkt. In deze derde weg moet Europa haar basis heruitvinden van coöperatie, betoogt hij in 'Ruw ontwaken uit een liberale droom en de eigenheid van het Europese continent'. Van den Brink werkt dat uit in zijn omvangrijke studie door sociaal filosofische theorieën en empirisch onderzoek te combineren.

 

Lees meer...

 

Levitsky and Ziblatt are respected university scholars in the field of democracy. They analyze in How Democracies Die how some presidents or prime ministers undermine processes of democratic systems, valuesHow Democracies Die and norms in their own country.

 

Lees meer...

 

Renée van Riessen heeft een studie geschreven over de Franse filosoof Levinas met de titel ‘Van zichzelf bevrijd’. Voor Levinas staat de relatie met de ander en het andere centraal in zijn humanistische filosofie. EenLevinas mens onthecht zich van zichzelf, maakt zich los van zijn eigen dagelijkse bestaan, als hij naar zichzelf kan kijken alsof hij een ander is. Dat kan ertoe leiden dat hij ook de ander ziet als een ander mens dan daarvoor. Levinas ziet het centraal stellen van zichzelf als een belemmering in de relatie met de ander.

 

Lees meer...

 

Demos staat voor de heerschappij van het volk. Dat is het ideaal van democratie, uitsluitend de leden van een gemeenschap ordenen hun gezamenlijke leven door over Brown_Het-ontmantelen-van-de-demoszichzelf te heersen. Dit basisprincipe staat onder druk door het neoliberalisme stelt Wendy Brown in Het ontmantelen van de demos; de stille revolutie van het neoliberalisme.

 

Lees meer...

Tjeenk-Willink

 

Herman Tjeenk Willink toont zich in Groter denken, kleiner doen bezorgd over de nonchalance waarmee wij omgaan met onze democratische rechtsorde. En tegelijk is hij optimistisch omdat wij als betrokken burgers en professionals er iets tegen kunnen doen. Het is immers onze samenleving. Dát benadrukt hij sterk in Groter denken, kleiner doen.  

 

Herman Tjeenk Willink is voor velen een bekende: voorzitter Eerste Kamer, vicepresident Raad van State, Regeringsadviseur, kabinetsinformateur en minister van staat. In een tijdsperiode waarin de ideologische veren zijn afgeschud, sociale verbanden losjes zijn geworden en men nonchalant omgaat met de democratie en rechtsstaat laat Tjeenk Willink zich horen. Op vrijwel elke pagina van Groter denken, kleiner doen toont hij zijn scherpe analyses en zijn roep om ‘onze stem te verheffen’. Als die stem maar bijdraagt tot het bewaken van de democratische rechtsorde om ‘betonrot’, zoals hij dat noemt, te stoppen.

 

Lees meer...

Democratie_en_waarheid

 

Post-truth is volgens Oxford Dictonairies het internationale woord van het jaar. We kunnen het woord relateren aan de ‘woede-industrie’, ‘alternatieve feiten’ en ‘facts free democracy’ waar het niet meer gaat om feitelijke waarheden. Het gaat slechts om het manipuleren en mobiliseren van de mening van de massa. Volgens Socrates moeten wij ons niet teveel bekommeren om de mening van de massa. Maar hoe verhoudt die uitspraak zich tot onze idealen over democratie? In Waarheid en democratie van Consoli en Tinneveld (red.) gaan enkele auteurs in op dit spanningsveld. 

 

 

Lees meer...

Jan Timmer

 

De Betuwse bakkerszoon Jan Timmer uit Lienden werd begin jaren negentig als president directeur de redder van Philips. Na enig aandringen heeft hij nu zijn Philipsleven beschreven in Jan Timmer; die man van Philips. Het is niet alleen een feitelijke beschrijving van zijn Philipstijd maar ook een kritische reflectie op Philips. Hij schroomt niet oppositie te voeren tegen het beleid van zijn latere opvolgers. En hij laat zich zeer kritisch uit over het aandeelhoudersactivisme dat ook bij Philips steeds meer het beleid bepaalt.

 

Lees meer...

Waartoe

 

De voortgaande modernisering, globalisering, meer of minder Europa, toenemende diversiteit en instabiele internationale machtsverhoudingen leiden tot herwaardering van wat eigen is aan Nederland. Maar het leidt ook tot de vraag: wat kan Nederland bieden of Waartoe is Nederland op aarde? Enkele wetenschappers die verbonden zijn aan Centrum Ethos van de Vrije Universiteit Amsterdam richten zich op deze vraag.

 

Lees meer...

Organon

 

Aandeelhouders eisen kortetermijnrendement anders trekken zij hun vermogen terug. Klanten, werknemers en een samenleving zijn gebaat bij duurzame langetermijnrelaties. Dat gaat vooral op voor bedrijven die levensgeluk en welzijn bepalen, zoals farmaceutische bedrijven. Burgers en Heilbron analyseren hoe het geneesmiddelenbedrijf Organon in de greep kwam van aandeelhouderskapitalisme.

 

 

Lees meer...

Wacquant

 

Loïc Wacquant presenteert in Paria’s van de stad; Nieuwe marginaliteit in tijden van neoliberalisme zijn vergelijkend sociologisch onderzoek naar het zwarte getto in Chicago en de banlieues in Frankrijk. Zijn onderzoeksopzet bestaat uit statisch onderzoek, veldonderzoek, wetenschappelijke literatuur en beleidsnota’s. Wacquant laat zien dat het neoliberale kapitalisme tot nieuw leefvormen van marginaliteit heeft geleid in de Verenigde Staten met alle sociale gevolgen van dien. Ook recent onderzoek van o.a. Piketty (2016) laat zien dat de vermogenskloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. 

 

Lees meer...

 

Floris Cohen stelt zich de vraag hoe de moderne wetenschappen in de 17e eeuw in Europa konden ontstaan én voortbestaan. Het is een mirakel want het ‘normaal patroon’ laat zien dat na een relatief kort GoudenCohen Tijdperk van wetenschapsbloei een steil verval inzet. In het begin van die 17e eeuw waren er nog nauwelijks vordering om de grillige natuur te doorgronden, mede door de remmende invloed van theologische leerstellingen. Nog geen honderd jaar later zijn de natuurwetenschappen een niet te remmen autonoom werkende discipline geworden die verwachtingen wil waarmaken. Binnen west Europa welteverstaan met de nadruk op Engeland, zo lezen we in De herschepping van de wereld; het ontstaan van de moderne natuurwetenschappen verklaard. 

 

Lees meer...

Ridley

The central statement of Matt Ridley is that everything is based on evolution. Small changes result in the transformations of our world. In his view there is one strong and dominant myth about the world, a mistake we all make, that is that we assume that the world is the outcome of top-down, planned changes. Ridley unmasks this myth in The evolution of everything; how small changes transform our world.  

 

Lees meer...

 Benjam Barber Volgens Benjamin Barber haperen staten. En tegelijk ontwikkelen steden steeds intensiever hun stedenbonden. Veelzeggend is daarom de titel van zijn studie, Als burgemeesters zouden regeren. Een mondiaal burgemeestersparlement ligt volgens Barber in het verschiet zodat echte democratie van onderop een faire kans krijgt.

 

Lees meer...

 

OnzenFilosoof Jan Bor beschrijft zijn jarenlange ervaringen met het Zenboeddhisme in ‘Onzen; over moderne spiritualiteit’. In de binnenring van het Boeddhisme spreekt men van het weten van hart. Dat is aantrekkelijk voor veel westerlingen die enerzijds de beknelling van de Verlichting ervaren. En anderzijds de leegte van het bestaan. Dan stel je je open voor iets dat meer biedt dan alleen wetenschap, techniek en de verstandelijke beheersing van het leven. 

 

 

Lees meer...

 

Nussbaum

Martha Nussbaum is een zeer prominente en productieve filosofe die de lezers vooral praktische inzichten aanreikt. Maar het ontbrak altijd aan een overzichtswerk over haar. Onder redactie van Tinnevelt en Denier is nu een overzichtsboek verschenen over haar invloedrijke denken in de serie Denkers, uitgegeven bij Klement/Pelckmans. Het boek bevat zeer toegankelijke hoofdstukken over bijvoorbeeld de noodzaak van brede humanistische vorming, het belang van literatuur, emoties, rechtvaardigheid in verschillende levenssferen en religieuze intolerantie.

 

Lees meer...

 

Corstens

De democratische rechtstaat spreekt niet vanzelf, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad. In een bondige en zeer toegankelijke studie beschrijft Corstens de rechtsstaat. Het is niet zo moeilijk ons voor te stellen hoe de wereld eruit ziet als het onafhankelijke oordeel van de rechter niet wordt gevolgd. Dan ontstaat de meest primitieve toestand met het recht van de sterkste.

 

Lees meer...

218 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

Hirsch Ballin 

Laat een samenleving nooit op zijn beloop. Dat is de kernboodschap van Ernst Hirsch Ballin in het boek Tegen de stroom; over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Aan de hand van vier levensverhalen presenteert hij een gezaghebbende visie op het koesteren van mensenrechten en de rechtstaat.

 

 

Lees meer...

294 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

De-Universiteit

Donald Loose presenteert in De Universiteit; een leerschool in humanisering een integratieve visie op de universitaire wereld die niet los staat van haar democratische context maar deze juist ook voedt. De universiteit is de bevoorrechte incarnatie van de plaats van de eeuwige dialoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

330 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

 

utopia

Michel Bronzwaer en Joost van der Net presenteren een beschrijving van het invloedrijke Utopia van Thomas More. Zij plaatsen hun studie 500 jaar Utopia in een aantrekkelijke context.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

719 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

Bureaucratie

Als je iemand vraagt over nut en noodzaak van bureaucratie krijg je een gezicht te zien van afschuw. En toch produceren we steeds meer verstikkende bureaucratie. Het is de verdienste van René ten Bos om bureaucratie vanuit het perspectief van de filosofie te analyseren. In zijn studie ‘Bureaucratie is een inktvis’ maken we meteen op de eerste pagina kennis met de inktschijters. Dat is een term voor de bureaucraten en het bureaucratische systeem in het algemeen. De inktschijters hebben de macht en die macht neemt steeds meer toe.

 

 

 

 

Lees meer...

480 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

 

Gunster

In het boek ‘Huh?! De techniek van het omdenken’ beschrijft Berthold Gunster vele valkuilen in ons denken over wat zich aandient en over het oplossen van problemen. De strategieën die hij presenteert om ‘vastdenken’ te voorkomen of te doorbreken zijn waardevol.

 

 

 

 

Lees meer...

449 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

 

Krop - Hart van EuropaMarnix Krop is jarenlang ambassadeur voor Nederland geweest in Berlijn en was o.a. directeur-generaal Europa van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zijn boek Hart van Europa; hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs verscheen in 2014 en is nog steeds actueel.

 

Duitsland heeft zich in de afgelopen 70 jaar als een politieke dwerg gedragen vanwege haar besef een barbaarse oorlog te hebben gevoerd. Maar door de eurocrisis werd Duitsland niet alleen een economische reus maar ook politiek. De Europese eenheid versterken in de eurozone en financiële markten kalmeren zijn speerpunten van Duits beleid. De eenvoud in het optreden van mevrouw Merkel deed de weerstand bij de andere regeringsleiders verstommen.

 

 

 

Lees meer...

480 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

GoogleHoe ziet de toekomst van werk eruit? Laszlo Bock geeft ons daar zicht op aan de hand van de inzichten van Google die, zoals de ondertitel zegt, je kijk op het leven veranderen.

 

‘De Toekomst van werk; inzichten van Google die je kijk op het leven veranderen’ is geschreven door Laszlo Bock. Een belangrijk boek omdat ‘we meer tijd besteden aan werk dan aan alle andere dingen in het leven’, lezen we op de achterflap van het boek. Dan dringt natuurlijk de vraag op: beogen we dan die tijdsbesteding aan werk humaner te maken of gaan we nog uitgekiender druk zetten op mensen zodat productie toeneemt? Bock is zelf werkzaam bij Google en in 2010 was hij de human resource executive van het jaar 2010. Dat wekt interesse op omdat Google voor sommigen een magische klank heeft. Zo succesvol en zulke gelukkige mensen die daar willen werken …

 

 

 

Lees meer...

480 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

Moisi 

De vooraanstaande politieke denker Dominique Moïsi heeft zijn eerder verschenen studie over De Geopolitieke Emoties geactualiseerd en opnieuw uitgegeven. Dominique Moïsi is als hoogleraar verbonden aan Harvard, medeoprichter van het Franse Instituut voor Internationale Betrekkingen en is vaak adviseur voor politici. In zijn studie De Geopolitieke Emoties presenteert hij drie emoties die de internationale politiek verklaren. In het Westen overheerst de angst, in de Arabisch islamitische cultuur is het gevoel van vernedering dominant en Azië ziet hij als continent van de hoop. Uit de strekking van zijn boek kunnen we hoop putten voor de toekomst.

 

 

Lees meer...

   663 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

Safranski_RomantiekDe Romantiek is een tijdvak, een cultuurhistorische periode die begint rond 1770 en tot ongeveer 1830 voortduurt. Het romantische als een geesteshouding blijft echter voortbestaan. Het wil het banale een verheven betekenis geven, het  gewone alledaagse van een geheimzinnigheid voorzien; het bekende waardigheid verlenen en het eindige een schijn van oneindigheid. Dus eigenlijk het romantische laten overwinnen over het realiteitsprincipe. Niet alleen in kunst en cultuur maar ook in andere levenssferen. Safranski neemt ons mee in Romantiek; een Duitse affaire naar wat de Romantiek heeft voortgebracht. Maar hij laat ook zien dat de combinatie van de romantische geesteshouding met de Duitse politiek en het Pruisische militairisme heeft geleid tot de ongekende catastrofe aangericht door het nationaalsocialisme.

 

 

Lees meer...

678 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

Naomi-Klein_De-Shockdoctrine'Wachten op de grote crisis of schok, vervolgens stukken van de staat aan particuliere spelers verkopen terwijl de mensen nog niet van de schrik bekomen zijn, en daarna de 'hervormingen' in hoog tempo een duurzaam karakter geven'. Volgens Naomi Klein zijn daar de leiders in de financiële wereld en wetenschappers in de economie met ondersteuning van politici mee bezig. In haar studie de 'Shockdoctrine' presenteert zij heel voorbeelden van landen die een orkaan van veranderingen in korte tijd moesten ondergaan. En de vraag dient zich steeds weer aan: in wiens belang?

 

 

 

Lees meer...

588 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016. 

 

Analytische-Filosofie

In het overzichtswerk 'Analytische filosofie; een inleiding' presenteren de redacteuren Buskes en Simessen een overzicht van de belangrijkste bijdragen die de analytische filosofie heeft ontwikkeld. Uiteraard maken we kennis met logica, taalfilosofie en kenleer. Maar de inleidende studie biedt meer en raakt dan ook belangrijke vraagstellingen in de wetenschap en praktijk van alledag.

 

 

 

 

Lees meer...

611 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

 

wijsgerige-ethiek

De studie 'Wijsgerige Ethiek' is geschreven door de oud-hoogleraren Den Hartogh, Jacobs en Van Willigenburg. Zij nodigen de lezer uit mee en tegen te denken, argumenten te ontwikkelen en begrippen en vooronderstellingen te analyseren. Het is een zoektocht naar doordachte en beargumenteerde redeneringen. Grote denkers doen de aftrap en eigentijdse problematieken en uitdagingen vragen om een weloverwogen antwoord.

 

 

 

 

Lees meer...

961 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016 

 

Volmaakte-mensWetenschap en techniek ontwikkelen zich steeds sneller om mensen te verbeteren. Is er een techno-wetenschappelijke verwildering in aankomst die de essenties van mens-zijn fundamenteel verandert? Bas Heijne laat in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens vijftien wetenschappers aan het woord.

 

 

 

 

 

Lees meer...

962 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016 

 

Luyendijk-dit kan-niet-waar-zijnJoris Luyendijk interviewde een paar honderd medewerkers van banken in de Londense City. Het resultaat beschrijft in hij in Dit kan niet waar zijn. Als antropologisch opgeleide journalist ging hij op pad en viel van de ene verbazing in de volgende. Kuifje bij de bankiers. Als lezer denk je bij elk hoofdstuk Dit kan niet waar zijn. Wat zijn dit voor mensen? Vertrouw je aan deze mensen geld toe? Moeten zij ons monetaire systeem onderhouden? Luyendijk presenteert een scherp beeld van de mensen die er werken. Natuurlijk zijn het niet allemaal hebzuchtige mensen in de Londense City. Maar het is opvallend dat bij nogal wat mensen die hij interviewt sprake is van een geringe mate van empathie. De superquants denken en praten in wiskundige formules. En 'work hard, play hard' is voor velen het credo.

 

 

Lees meer...

718 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

DemersDemers presenteert in 'Organizational Change Theories; a synthesis' metaconceptuele veranderkundige theorieën die zich in de loop van de historie hebben ontwikkeld. In de loop van de tijd lag een zwaar accent in de veranderkunde bij topmanagers die als kapiteins of helden het bevel voor veranderen doorgaven aan ondergeschikten die het uitvoeren. Zij gaan het volgzame voetvolk voor in de strijd om de toekomst. Dit normatieve perspectief met haar uniform toepasbare interventies wordt verklaard op historische gronden. Tevens biedt deze studie antwoord op de vraag: vanuit welke hypothesen vertrek je voor veranderkundige interventies voor de 21ste eeuw?

 

 

Lees meer...

783 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Verbeek-IcarusPeter-Paul Verbeek laat in 'Op de vleugels van Icarus' overtuigend de invloed zien van techniek in ons dagelijks leven. Die invloed gaat heel ver zoals de ondertitel aangeeft: hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen. Technologie is een van de belangrijkste netwerken van betekenis waarbinnen het menselijk bestaan vorm en inhoud krijgt. Daarom is er volgens Peter-Paul Verbeek een ethiek nodig die aangeeft wat de kwaliteit van ons leven is met die niet weg te denken technologie.

 

 

 

 

Lees meer...

846 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Clegg-e.o.-Managing--OrganizationsClegg, Kornberger en Pitsis presenteren een breed scala aan bedrijfskundige aandachtsvelden in 'Managing & Organizations; an introduction to theory & practices'. Het is een toegankelijk boek met een goed doordachte didactische opzet voor mensen die een overzicht willen van theorieën en praktijkvoorbeelden van management en organisatie.

 

 

 

Lees meer...

758 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Crack-CapitalismJohn Holloway neemt een kritisch standpunt in ten opzicht van het neoliberalisme en kapitalisme in 'Crack Capitalism'. Zijn kritische analyses monden uit in een protestaanpak die nodig is als de menselijke waardigheid in het geding is.

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

1040 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

De-Nieuwe-Duitse-filosofieIn ‘De nieuwe Duitse filosofie; denkers en thema’s voor de 21ste eeuw’ presenteren auteurs een groot aantal vooraanstaande filosofen. Velen van hen zijn in Nederland minder bekend. Maar daar kan deze uitgave verandering in aanbrengen. Zeer bondig, vrijwel steeds zeer toegankelijk en met uitvoerige verwijzingen naar ieders werk maken we kennis met ruim 40 denkers.

 

 

 

Lees meer...

1045 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Handboek-publiek-managementIn het 'Handboek Publiek Management' laten Noordegraaf, Geuijen en Meijer er geen twijfel over bestaan dat dit boek publieke organisaties centraal stelt. Kenmerken van de publieke organisaties, strategisch beleidsvroming en bedrijfsvoering zijn anders dan in het bedrijfsleven. Dat rechtvaardigt zonder meer een specifiek boek voor de publieke sector.

 

 

 

Lees meer...

1045 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

VeranderkundeIn Basisboek Veranderkunde beschrijven Cozijnsen en Vrakking een integrale benadering van veranderprocessen. Het gepresenteerde ‘evidence-based’ perspectief is volgens hen cruciaal bij het diagnosticeren, ontwikkelen van een visie, ontwerpen, interveniëren en implementeren. Zij presenteren veel auteurs met hun concepten, theorieën, modellen. De focus willen Cozijnsen en Vrakking leggen op verandering van gedrag.

 

 

 

Lees meer...

1476 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

StraathofMet zijn proefschrift 'Zoeken naar de Kern van Cultuurverandering' wil organisatieadviseur Straathof een bijdrage leveren aan de managementeffectiviteit bij het sturen op organisatiecultuur. Dat is geen eenvoudige opgave gezien de  complexiteit van het begrip cultuur en de vele veranderkundige mislukkingen. Straathof analyseert het theoretische landschap en presenteert enkele verandertrajecten. Zijn routeplan en indeling van organisatiecultuur als cultuurlandschap zijn voor managers aansprekelijke benaderingen om de door hen gepercipieerde noodzaak van verandering aan te sturen. Het kennissociologisch debat kan sterker in deze dissertatie.

 

 

 

Lees meer...

952 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Compartimenten-van-vernietigingAfgelopen eeuw zijn miljoenen mensen tijdens grootscheepse moordcampagnes uitgeroeid. Het absolute dieptepunt was de moorddadige Holocaust met haar industriële en bureaucratische uitroeiingsmachinerie. In "compartimenten van Vernietiging; over genocidale regimes en hun daders" analyseert Abram de Swaan hoe macht moordt en absolute macht absoluut moordt.

 

 

 

 

Lees meer...

1049 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

JudtTony Judt stelt in de studie 'Het land is moe; verhandeling over onze ontevredenheid' dat het beleid van de huidige lilliputterpolitici uitgeblust raakt. Het gaat nog slechts om sociaal boekhoudkundige acties. Er is sprake van een ondraaglijke lichtheid van de politiek. De sociaal democraten en hun progressieve liberale geestverwanten hebben geen antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Hun taal is uitgeput. Er zijn geen richtinggevende uitspraken meer die tegenwicht bieden aan het overheersende kapitalisme dat geen politiek systeem is maar slechts een manier om het economische leven vorm te geven. Zonder taal kun je geen morele gevoelens uiten om saamhorigheid in de samenleving te versterken.

 

 

 

Lees meer...

1075 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Schaduwkant-leidinggevenHet boek 'De schaduwkant van leiderschap; herkennen en vermijden van hoogmoed, ontsporing en excessen' is geen eenvoudig receptenboek met 'do's and dont's'. Ook is het niet gebaseerd op een 'model dat werkt in elke praktijksituatie'. De auteurs, De Haan en Kasozi, verdiepen zich in de schaduw van de leider. Met die schaduwkanten worstelt niet alleen de leider zelf maar ook zijn omgeving. En uiteindelijk maakt dat hem improductief. De Haan en Kasozi presenteren in hun boek de analyses van enkele persoonlijkheden die schaduwboksen. Ook geven zij mogelijkheden om als leider je eigen schaduw te hanteren en te overwinnen. Dat betekent dan manager zijn van je eigen excessen.

 

 

Lees meer...

 

ZwartIn De dageraad van de toekomst bespreekt ‘pensionado maar eens hoogleraar sociale pedagogiek en organisatieontwikkeling’ Cees Zwart hoopvolle transities en een menswaardige economie.

 

 

 

Lees meer...

1232 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Verbeter-jezelfRob Wiche beschrijft in ' Verbeter Jezelf de bouwstenen voor levenskunst en ethiek' enkele filosofen van Plato tot Sloterdijk. Voor de levenskunst is dat zorg voor de mens zelf met als dominante deugden verstandigheid, gematigdheid en moed. Maar de mens is niet alleen op de wereld. Daarom geldt voor de ethiek in de omgang met anderen de deugd van de rechtvaardigheid. Het zijn uitdagende deugden die beogen dat de mens het beste uit zichzelf haalt om op het pad van de levenskunst gelukkig te worden.

 

Levenskunst is volgens Rob Wiche niet nieuw in de westerse filosofie. Maar het onderwerp 'werken aan jezelf' en 'jezelf verbeteren' hadden niet altijd een dominante plaats in de afgelopen eeuwen. Mede dankzij Foucault, 'waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven maken', kreeg levenskunst steeds meer aandacht in de afgelopen jaren. Maar Plato stelde al dat het noodzakelijk is dat een mens zichzelf kent om naar de kardinale deugden (verstandig, moedig, gematigd en rechtvaardig) te leven. Hoe doe je dat? Volgens Aristoteles ontwikkel je een deugdzaam karakter door deugdzaam te handelen. Dat maakt de mens gelukkig, stelt deze 'geluksfilosoof'.

 

Na deze twee Griekse filosofen presenteert Wiche nog vele latere denkers. Bijvoorbeeld Thomas van Aquino die zegt dat als je verstandig wilt zijn het goede, de hoop en de liefde geldt. Maar ook weer niet te hoge verwachtingen van jezelf volgens Machiavelli en wees gelijkmoedig zegt Spinoza. Om gematigdheid te betrachten moet je je gulzigheid, hoogmoed en woede temporiseren vinden sommigen. Dat geldt trouwens ook voor je fantasie stelt een ander vast. Dat kan alleen door oefening, veel oefenen benadrukt Pieter Sloterdijk. Ook geven filosofen aan hoe je moet werken aan moed: durf te denken (Kant), eerlijk zijn tegenover jezelf en je verantwoordelijkheid niet ontlopen (Sartre). Dat zal lukken als je maar de liefde ontwikkelt voor iets (Aquino).

 

 

Lees meer...

918 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

De-nieuwe-assessmentgidsSelectiefouten kosten werkgevers veel geld. Maar een verkeerde arbeidskeuze of keuze voor de verkeerde werkgever doet veel pijn bij de medewerker. Daarom hebben assessments niet alleen een plaats in het managementinstrumentarium. Zij laten zich ook uitstekend inzetten op aanvraag van de kandidaat zelf. De mens is immers eigenaar van zijn eigen loopbaan. 'De nieuwe assessmentgids; het psychologisch onderzoek' van Wim Bloemers bereidt kandidaten effectief voor op de juiste keuze: wie ben ik en waar kom ik tot mijn recht?

 

Jaren geleden waren assessments alleen nog maar voor de 'happy few' onder leidinggevenden. Dat is nu anders. Managers maken gebruik van assessments bij vacatures om te doorgronden of externe maar ook interne kandidaten voldoen aan het opgestelde profiel. De 'nieuwe assessmentgids' wil niet vanuit een 'tegencultuur' de testen en andere instrumenten verslaan. Wat zij wel beoogt is een kandidaat voor te bereiden op een assessment ('net een schriftelijke cursus', meldt de inleider). Daartoe is het boek toegankelijk en enthousiasmerend geschreven.

 

 

Lees meer...

945 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

De-goede-wetenschapperDe samenleving schrikt als wetenschappers vals spelen. Ook de directe omgeving schrikt als een collega een valsspeler is. Eigenlijk geldt dat voor de wetenschap als geheel. De effecten van fraude blijven nooit beperkt tot een individuele wetenschapper. Wat maakt iemand tot een deugdzame wetenschapper? Verschillende wetenschappers beantwoorden de vraag in 'De Goede Wetenschapper', geredigeerd door Consoli en Welters.

 

Kun je wetenschappers vertrouwen? De vraag doet er toe want wetenschap en techniek zijn 'drivers' voor de ontwikkeling van een samenleving in termen van welvaart en welzijn. Daarnaast wordt een wetenschappelijk oordeel gevraagd in de publieke debatarena bij vele maatschappelijke vraagstellingen. In 'De Goede Wetenschapper' komt duidelijk naar voren dat een wetenschapper nooit geïsoleerd functioneert. Hij heeft te maken met peergroups, faculteit en universiteit. Én hij staat niet los van omringende maatschappelijke instituties. Dus verwachtingen en eisen van bijvoorbeeld subsidieverstrekkers, publicatiedruk, mediadruk en andere krachten. Deze contextvariabelen kunnen perverse prikkels bevatten. Onderzoeksdoelen en onderzoeksmiddelen raken dan verstrikt. Gevolg: morele desoriëntatie.

 

 

 

Lees meer...

 

 

Rob van EsAls je spreekt over organisatie verandering komt al snel het woord organisatiecultuur naar voren. En tegelijk ontstaat er vaak een gevoel van machteloosheid. Hoe pak je dat aan? In het boek ‘Veranderen van Organisatiecultuur; veelvoud in denken en doen’ belichten 13 auteurs met als redacteur Rob van Es het veranderen van organisatiecultuur. Deze praktijkmensen met een goede conceptuele achtergrond vertillen zich niet aan hun veranderwijzen. Immers, niet alles kan!

 

 

Lees meer...

1357 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

waarom-sommige-landen-rijk-zijn-en-andere-armIn de omvangrijke studie 'Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm' analyseren Daron Acemoglu en James Robinson dit wereldvraagstuk. Zij beogen met deze studie dat de welvaart in arme landen toeneemt.

 

MIT-hoogleraar economie Daren Acemoglu en Harvard-collega James Robinson, politicoloog en econoom, presenteren in 'Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm' een theorie om de ongelijke verdeling tussen arme en rijke landen te verklaren. Zij geven invulling aan wat Nasar in 'De wil tot welvaart' stelt; 'hoe meer landen ontkomen aan armoede en zelf hun economische lot bepalen, hoe minder overtuigend het waandenken van dictatoren wordt.' Kern van de theorie van Acemoglu en Robinson is het nauwe verband tussen enerzijds economische en politieke instituties en anderzijds welvaart. Inclusieve economische instituties beschermen eigendomsrechten, creëren een voor ieder gelijk speelveld en faciliteren investeringen in nieuwe technologieën en vaardigheden. 

 

Lees meer...

1047 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Roel Janssen Grof GeldIn ‘Grof Geld’ beschrijft Roel Janssen enkele financiële schandalen en geld- en beursspeculaties die zich afspeelden in Nederland in de afgelopen eeuwen. Soms betrof het criminele praktijken met vaak kwalijke gevolgen. We hebben het dus over de witteboordencriminaliteit van eigen bodem. Daar waren deze vaak ogenschijnlijk onkreukbare Nederlanders erg goed en vooruitstrevend in.

 

In ‘Grof Geld’ geeft Roel Janssen als voorbeeld dat ‘naked short’ geen uitvinding is van deze tijd maar al werd ontwikkeld in Nederland in het begin van de 17e eeuw. En wat te zeggen van de tulpenbollenmanie die in de jaren dertig van diezelfde eeuw ons land in de ban kreeg. Een enkel bol ging voor de prijs van 10.000 gulden in waardepapieren over in andere handen.

 

 

Lees meer...

1099 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016

 

Sylvia-Nasar De-Wil-tot-WelvaartDe welvaart van een samenleving wordt bepaald door de economie. Sylvia Nasar beschrijft in 'De Wil tot Welvaart' geniale economen en hun verbeeldende ideeën om mensen de teugels van hun welvaart in handen te geven.

 

"Hoe meer landen ontkomen aan armoede en zelf hun economische lot bepalen hoe minder overtuigend het waandenken van dictatoren wordt", schrijft Sylvia Nasar in de epiloog van 'De Wil tot Welvaart'. De visionaire ideeën van de geniale economen verbeelden hoe je welvaart bereikt. Ideeën zijn het enige wat telt in de wereld, volgens Keynes. Ideeën die economen ontwikkelden gaven hoop in de 19e eeuw tijdens diepe armoede (deel I). De tot de verbeelding sprekende ideeën gaven ook tegenwicht aan de angsten na de eerste wereldoorlog en tijdens de grote crisis (deel II). En ideeën geven vertrouwen in de toekomst (deel III). Want "als men zich zo'n toekomst kan verbeelden, dan lijkt een terugkeer naar de nachtmerrie van het verleden uitgesloten (p. 491)".

 

 

Lees meer...

FacebookTwitterLinkedIn