theater

 

verkoop

 

Inhoud:

Mensen komen 's morgens de organisatie binnen en hun theaterrol ligt al klaar. Afhankelijk van wat er speelt vertonen zij weer het voorspelbare gedrag dat past bij die rol. Wat een acteertalenten! En dat geldt niet alleen voor medewerkers; ook managers en adviseurs laten zien dat zij betere acteurs zijn dan zij zelf denken. En wat te zeggen van politici? Steeds weer zijn zij gereed om de bühne op te gaan, in de spotlights voor de camera.

 

Lees in dit boek over de verschillende minitheatergezelschappen in een organisatie decor die steeds hun eigen favoriete theatervoorstellingen opvoeren. Herken de soorten toneelvoorstellingen die wij presenteren in Theatervoorstellingen in organisaties. Vertaal de onderliggende redeneerpatronen die je tegen komt door naar de eigen organisatie. En hoe kun je interveniëren? Als een voorstelling gaande is? Of toch maar even ....

 

Peter van den Boom en Peter de Roode presenteren de spelbreker. Die spelbreker kan de lezer zijn van Theatervoorstellingen in organisaties. Dan ga je de mensen aanzetten om te reflecteren op hun eigen voorstellingen. Wij bespreken het interveniëren aan de hand van vier rollen die er gezamenlijk voor zorgen dat je de regie neemt over de verandering. De vier interventierollen: 1) de toeschouwer observeert en analyseert. 2) Als coach gaat het om doorvragen en de aanzet tot reflectie. 3) In de rol van nar prik je de verhalen door. Je overdrijft of confronteert en ridiculiseert om de spel-speldende medewerkers uit hun comfortzone te halen. 4) Als concretiseerder probeert je tot afspraken te komen.

 

Zoals iemand laatst zei tijdens een leergang; "ik heb nog nooit zo'n plezier gehad bij het lezen van een managmentboek". Ja, want naast de conceptuele onderbouwing zijn er zoveel treffende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Juist in het dagelijkse werkbestaan laten de korte voorstellingen zich goed waarnemen.

 

Theatervoorstellingen in organisaties is bedoeld voor mensen die willen waarnemen hoe een organisatiecultuur zich uit. Maar het blijift niet alleen bij waarnemen en analyseren. Het boek geeft veel voorbeelden van 'hoe te interveniëren'. Veel plezier en (...) laat nog eens horen wat je vindt van Theatervoorstellingen in organisaties.

 

Bestellen: 'Theatervoorstellingen in organisaties' bij managementboek via deze link: Managementboek

 

Lees meer...

Boek Kleefstof van de Menselijke Maat

'Een nieuw perspectief voor het ontwikkelen van effectieve organisaties'

  

Samenvatting:

De samenleving bevat steeds minder kleefstof om groepen mensen met elkaar te verbinden. Organisaties maken deel uit van die samenleving. Zij moeten benaderd worden als een reflectieve werkgemeenschap, waar het aankomt op betekenisverlening, zingeving en ontwikkeling. Dit is nu onvoldoende het geval. 

In Kleefstof van de Menselijke Maat schrijven Peter van den Boom en Rob Vinke dit toe aan de institutionele benadering van het begrip organisatie door veel beleidmakers. Vooral bij veranderprocessen komt dit naar voren; de organisatie krijgt dan uitsluitend de kleuring van een instrument om nieuwe strategische doelen te dienen. Een samenleving of een organisatie kan moeilijk tot ontwikkeling komen als er alleen maar sprake is van een instrumentele benadering.

  

Kleefstof van de Menselijke Maat verbindt organisatie-effectiviteit met de menselijke maat, op basis van kernwaarden die betrekking hebben op mensen en cultuur.

  

"De auteurs leveren met dit werk een belangrijke bijdrage aan een andere benadering van het denken over organiseren, die nieuw perspectief biedt."
Elmer Mulder, (ex.)Voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum, Amsterdam.

 

Lees meer...

boek-touwtrekken-om-organisatiecultuur

'Cultuureffectief inzetten in het voortbestaan van organisaties' 

 
 

Samenvatting

Vaak staat organisatiecultuur op de managementagenda. De cultuur moet om want de strategische ambities verlangen meer slagvaardigheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De cultuur is een belemmerende factor geworden voor het voortbestaan van de organisatie. Maar organisatiecultuur laat zich niet zo maar als instrument inzetten voor de nieuwe koers. De mensen die deel uitmaken van die organisatiecultuur houden kennelijk vast aan zaken die ze niet willen verliezen. Management en organisatie lijken verschillende belangen te hebben: het is touwtrekken om organisatiecultuur.

 

Dit boek laat zien dat kernwaarden een brugfunctie kunnen vervullen bij dit touwtrekken. Als gevolg hiervan trekken partijen samen op in de ontwikkeling van een intelligente organisatiecultuur, waarmee waarde is te creëren voor klanten, aandeelhouders, medewerkers én voor de cultuur zelf. Cultuur kan effectief worden ingezet in het voortbestaan van organisaties. Het boek inventariseert de noodzakelijke veranderingen in paradigma's, rollen en activiteiten voor leidinggevenden, medewerkers en HR-adviseurs.

 

'Touwtrekken om organisatiecultuur' stimuleert de kritische visieontwikkeling op organisatiecultuur. De lezer kan de ideeën verder doorvertalen naar de eigen organisatiepraktijk.

 

Lees meer...

FacebookTwitterLinkedIn