Noordegraaf, M. Geuijen, K. Meijer, A - Handboek Publiek Management

Noordegraaf, M. Geuijen, K. Meijer, A - Handboek Publiek Management

In het 'Handboek Publiek Management' laten Noordegraaf, Geuijen en Meijer er geen twijfel over bestaan dat dit boek publieke organisaties centraal stelt. Kenmerken van de publieke organisaties, strategisch beleidsvroming en bedrijfsvoering zijn anders dan in het bedrijfsleven. Dat rechtvaardigt zonder meer een specifiek boek voor de publieke sector.
 
Noordegraaf, Geuijen en Meijer zijn de redacteuren van de studie 'Handboek Publiek Management'. Zij willen bijdragen aan het debat over 'goed' organiseren en managen in de publieke sector. Daarbij passen niet altijd de zogenaamd universeel in te zetten management concepten en instrumenten. Een publieke organisatie moeten 'value for money' leveren maar dat is een andere waarde dan bij een beursgenoteerde multinational. Natuurlijk vervagen op sommige terreinen mogelijk grenzen tussen de private sector en het publieke domein. Maar het is toch goed te benadrukken dat het hier gaat om het ontwikkelen van publieke waarde en daar past specifiek en gericht academisch onderzoek bij. De redacteuren zetten deze zaken goed uiteen in de inleiding.
 
Na enkele verkennende hoofdstukken over de maatschappelijke opdracht en de rol van managers komen strategische aspecten aan de orde: autonomie, netwerken, leiderschap en nieuwsmedia. Deel drie gaat in op de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van professionals en managers; het managen van cultuur, verantwoording afleggen en grens overschrijdend samenwerken. De bedrijfsvoering is het laatste deel: kwaliteit, financiën, HR, informatie- en prestatiemanagement. De hoofdstukken in een concluderend deel over adviespraktijken en reflexief publiek management vormen waardevolle aanvullingen.
 
De studie 'Handboek Publiek Management' schuwt diepgang niet. Het hoofdstuk over cultuur geeft daar bijvoorbeeld blijk van. De auteurs schromen niet de discussie aan te gaan of een organisatie een cultuur heeft of is en of er altijd sprake is van een duidelijke grens bij organisatiecultuur in deze postmodernistische tijd. Ook relativeren zij de rol van managers bij het veranderen van een cultuur. Al krijg je 'the art of management' onder de knie dan wil dat nog niet zeggen dat je de cultuur even naar de hand zet. Zo zijn er meer van die diepgaande hoofdstukken te vinden in dit boek.
 
Wie hebben er baat bij het boek 'Handboek Publiek Management'? Dat geldt in de eerste plaats de leidinggevenden, programmamanagers en managers van ondersteunende stafdiensten in publieke organisaties. Maar met presteren en processen op orde brengen zijn we er nog niet in de publieke sector. Ook de politiek kan veel baat hebben bij dit handboek.
 
Dat geldt ook voor studenten die na hun studie een rol willen vervullen in het publieke domein. Zij kunnen zich een zeer specifiek beeld vormen van publiek management v.w.b. rijksoverheid, lagere overheden, politie; maar ook ziekenhuizen, GGZ en onderwijsinstellingen die allemaal staan voor het leveren van maatschappelijke waarde. Het boek is in zijn specifieke benadering en aanwinst.
 
Deze door Peter van den Boom geschreven recensie is geplaatst bij managementboek op 18 november 2014.