Clegg, Kornberger en Pitsis - Managing & Organizations

Clegg, Kornberger en Pitsis - Managing & Organizations

Clegg, Kornberger en Pitsis presenteren een breed scala aan bedrijfskundige aandachtsvelden in 'Managing & Organizations; an introduction to theory & practices'. Het is een toegankelijk boek met een goed doordachte didactische opzet voor mensen die een overzicht willen van theorieën en praktijkvoorbeelden van management en organisatie.
 
In de derde editie uit 2011 van 'Managing & Organizations; an introduction to theory & practices' geven Clegg, Kornberger en Pitsis een overzichtelijke introductie in de belangrijkste onderwerpen van management en organisatie. Natuurlijk is dit niet het enige boek dat het organisatiebestaan vanuit managementperspectief beschrijft. Maar dit zijn wel auteurs (dat geldt zeker voor Clegg) die afstand willen nemen van de 'mainstream' literatuur. De eenvoudige receptenboeken met hun 'do's and don'ts' volstaan niet meer in deze tijd.
 
Het eerste deel gaat over 'managing people' als individuen, teams, 'human resources' en cultuur. De kernvraag is: hoe te motiveren en coachen. Deel twee presenteert zienswijzen over macht, politiek en 'sensemaking'. Dit is een sterk deel. We zien andere onderwerpen en benaderingen dan in de doorsneeboeken. Dat geldt voor leren en veranderen waar bijvoorbeeld chaos en creatieve structuren een plaats krijgen. Ook actuele onderwerpen als duurzaamheid, organisatie-ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn in dit deel geplaatst. De vraag is of dit laatste juist is. Bij alle onderwerpen die het boek presenteert kunnen ethiek en sociale verantwoordelijkheid immers aan de orde komen als aspectsysteem. Het laatste deel behandelt de harde kant van management en organisatie: structuren en processen. 'Managing globalization' konden zij beter als afzonderlijk deel presenteren. Dan had ook het spanningsveld tussen management en organisatie in verschillende culturele inbeddingen meer belicht kunnen worden.
 
In dit soort overzichtsboeken leer je de auteurs vooral kennen in de inleiding waar zij ogenschijnlijk eenvoudige onderwerpen definiëren en hun eigen standpunten verduidelijken. In dit boek zijn dat onderwerpen zoals het belang van theorie, wat te verstaan onder management en organisatie, betekenisverlening en de verschillende vormen van rationaliteit. Vaak neigen dit soort boeken naar uitsluitend een functionalistisch perspectief. De kern daarvan is dat organisaties als sociale verbanden op rationele gronden zijn geordend. Alles en iedereen moet gericht zijn op doelrealisatie. Gelukkig heeft dat hier niet de overhand. In 'Managing & Organizations' denk je soms wel 'het mag een tandje dieper'. Maar tegelijk realiseer je je dan dat het nu al een overzichtsboek is van ruim 600 pagina's.
 
Bij veel onderwerpen laten de auteurs ook de schaduwkanten zien van de managementpraktijk. Zij doen dat vanuit de idee dat er meer rationaliteiten zijn in een organisatie. En dus niet alleen de functionalistische doel-/middelrationaliteit met haar nadruk op beheersen en controleren. Expliciet komen ook de schaduwkanten en onderstromen van management naar voren in het hoofdstuk over ethiek. En dat geldt ook bij het onderwerp 'globalization'.
 
Dit boek is een goede aanwinst voor praktijkmensen en studenten die een toegankelijk en soms kritisch overzicht willen hebben over de verschillende bedrijfskundige aspecten van management en organisatie. Een zeer goed verzorgde lay-out helpt hen daarbij. De vele theoretici die de auteurs aanhalen bieden mogelijkheden voor verdere verdieping ook in de kritisch, reflectieve en postmodernistische literatuur over management en organisatie.
 
De door Peter van den Boom geschreven recensie Managing & Organizations van Clegg, Kornberger en Pitsis is op 2 februari 2015 geplaatst.