Peter van den Boom & Elmer Mulder - Hoe waardensystemen in zorginstellingen te verbinden

Peter van den Boom & Elmer Mulder - Hoe waardensystemen in zorginstellingen te verbinden

Door uiteenlopende belangen en aandachtspunten in de zorg verstaan bestuurders en zorgverleners elkaar steeds minder. Het bestuur staat primair voor ondernemerschap en praat over contractering, concurrentie, productie en rendement. Zorgverleners gebruiken andere woorden. Voor hen geldt sensitiviteit en bekommernis. Zij werken vanuit de grondslag waarin een medemens centraal staat. Taal creëert verschillende gevoelswerelden en betekenissen; dus subculturen. De beide subculturen bevinden zich soms ver van elkaar. Bestuurders in de zorg focussen zich primair op de economisering van de zorg. De zorgverleners daarentegen kijken meer naar de menselijke maat. De kloof tussen deze twee waardensystemen is groot. De uitdaging is hoe de verschillen overbrugd kunnen worden.
 
Peter van den Boom draagt dit artikel op aan zijn aangetrouwde schoonzuster, Margreet die in oktober 2014 is overleden. Zij is verzorgd in een 'zorg-in-relatie' sfeer.
 
Drs. Peter van den Boom is senior organisatieadviseur,Peter van den Boom
interim-manager bij Boom Training en Consultancy. Tevens is hij docent HRM en Verandermanagement aan de Universiteit van Groningen/AOG-SoM, Maastricht University School of Business and Economics, Universiteit Twente, BSN en NCOI.
Onlangs verscheen van hem De Interne Veranderaar.
 
Elmer MulderElmer Mulder
Drs. Elmer B. Mulder (1950) heeft langdurige ervaring als (eind)verantwoordelijk bestuurder en toezichthouder in de zorg, gecombineerd met landelijke functies (onder meer voorzitter NFU, branche overleg zorg, voorzitter RVT Nederlands Huisartsen Genootschap). Momenteel actief in toezicht (vice-voorzitter RVT ReinierHaga Groep; Bestuur Nieuwe kerk Amsterdam), strategische advisering en coaching. Tevens bestuurslid van de Stichting Greenloaf Centre for Servant Leadership. 
 
 
 
 
Dit artikel is verschenen bij HR Zone op 10 februari 2015 

 

  Download - pdf -    - 'Peter van den Boom & Elmer Mulder - Hoe waardensystemen in zorginstellingen te verbinden'