Dialoog en debat op de ontmoetingsplaats

Dialoog en debat op de ontmoetingsplaats

 

Omgaan met angst en apathie bij organisatieverandering 

Veel verandertrajecten mislukken. Te vaak vindt organisatieverandering plaats zonder beroep te doen op mensen die binnen de nieuwe kaders moeten werken. De oplossing komt dan slechts uit één richting: het managementperspectief. En dat wekt weerstand op in organisaties met steeds hoger opgeleide mensen met goede arbeidsmarktkansen. De HR-adviseur heeft een belangrijke taak in het voorkomen dat de organisatie aan de eigen cultuur ten onder gaat.

 

Gepubliceerd in: Gids voor Personeelsmanagement, 2008

  Download - pdf -      - 'Dialoog en debat op de ontmoetingsplaats'