Overdracht van organisatiecultuur

Mensen produceren zelf hun cultuur. Hun redeneerpatronen en symbolen bepalen 'hoe te zijn'. Cultuur functioneert dan ook als sociale ordening; reduceert onzekerheden, maakt werkbestaan voorspelbaar en geeft verbondenheid. Wat mensen zelf ontwikkelen verwordt tot een sociaal feit: 'zo zijn onze manieren'. Hoe vindt de overdracht van cultuur aan nieuwelingen plaats?
 

Dit artikel is ontwikkeld op 17 december 2014. En op 6 mei 2016 geplaatst bij HR Zone met als titel: "De organisatie als sociaal verband; zó zijn onze manieren".

  Download - pdf -   - 'Overdracht van organisatiecultuur'