Het produceren van een cultuur

Mensen produceren cultuur in relatie tot wat speelt in hun omgeving. Zij zijn niet alleen producent. Want zij stemmen hun eigen denken en handelen af op die door hen zelf geproduceerde cultuur. Cultuur krijgt daarmee de status van een sociale feitelijkheid die 'zegt' hoe het hoort. Waarom doen mensen zo ingewikkeld? Hoe maken zij hun cultuur? Ik beschrijf 'culturele openstelling' als kerneigenschap van mens-zijn. Die culturele openstelling bevat de reflectieve kernvraag: hoe sluit ik aan op de manieren van doen hier?
 
Boom, P. van den en P. de Roode (2015). Theatervoorstellingen in organisaties; Interventies voor interne veranderaars. (Voorheen: De interne veranderaar.).

Zie >> 'Boeken'

Het produceren van cultuur is geplaatst op HR Zone op 8 april 2016 onder de titel 'Conceptuele noties ten aanzien van cultuur':

  Download - pdf -   - 'Het produceren van een cultuur'