Partnerschap om in te spelen op turbulentie

Partnerschap om in te spelen op turbulentie

 

Het ontwikkelen van een organisatiecultuur om in te spelen op turbulentie

Bij strategisch management komt het aan op het bepalen van de koers voor de toekomst op basis van de organisatie kernwaarden. Daarop sluit de strategische product-markt 'fit' aan en wordt energie gestoken in het onderscheidende vermogen met de mix van mensen, technologie en processen. In toenemende mate heeft de organisatie daarbij te maken met complexiteit, onzekerheid en noodzaak voor verandering. Bij strategisch management blijkt de interne organisatie steeds meer de cruciale factor voor succes (Johnson, e.a., 2008). Maar laat de interne organisatie zich zo gemakkelijk beheersen? Een volledig beheerste organisatie bevat geen souplesse, elan en vitaliteit om de actuele
vraagstellingen van deze tijd te beantwoorden.

 
Dit artikel is gepubliceerd  juni 2009 bij Menscentraal 
 

  Download - pdf -    - 'Partnerschap om in te spelen op turbulentie '