Cultuurinterventie door de HRD-professional op de Plaats der Ontmoeting

Het voeden van een cultuur met nieuwe elementen is noodzakelijk om als organisatie te continueren. HRD-professionals worden vaak te hulp geroepen als het management weer schoksgewijs een cultuuromslag tot stand wil brengen. Ik pleit voor een andere benadering, een 'cultuurlijke' weg om een organisatie voortdurend scherp en intelligent te houden. Dat verlangt effectieve HRDinterventies op plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en dus cultuur maken.

 

Mijn artikel is gelaatst in Opleiding & Ontwikkeling (O&O), oktober 2009.

  Download - pdf -      - 'Cultuurinterventie door de HRD-professional op de Plaats der Ontmoeting'