Wat de mens tot mens maakt - ook in organisaties

Deze bijdrage gaat over de noodzaak van duurzame relaties. Het is een ethisch besef dat we leven in een uniek ecologisch systeem en te maken hebben met belangen van verschillende stakeholders. Duurzaamheid naar buiten werkt alleen als duurzaamheid ook in de organisatie geldt. Een interne duurzaamheidpraktijk gaat vooraf aan de externe duurzame relaties. Principes die betrekking hebben op mensen, productiewijzen, producten en het natuurlijke milieu zullen eerst intern zó geleefd en beleefd moeten worden. Het is het principe van zo binnen, zo buiten! Pas dan kan duurzaamheid meer zijn dan een schone schijn van een 'mission statement'. Hoe is het mogelijk dat sommige banken hun maatschappelijke zorgfunctie opzij zetten en gingen voor het eigen vermogen? Vinden er in organisaties dan geen reflecties en debatten plaats over het ethisch vermogen? Socialisatieprocessen zijn veelal gericht op inschikken. Maar reflectieve vermogens zijn noodzakelijk om de boel scherp te houden. Dat geldt ook voor ethische vraagstellingen. De bezinning op wat goed en ethisch verantwoord is, kan nooit eindigen omdat die vraag altijd vanuit verschillende perspectieven belicht kan worden. Socialisering moet dan ook niet tot het uiterste worden verfijnd. Het is van belang te streven naar diversiteit.

    

Dit artikel is gepubliceerd 5 mei 2010 bij Menscentraal.nl

  Download - pdf -      - 'Wat de mens tot mens maakt - ook in organisaties'