Heden ten Grave Geschopt Organon, Oss - September 2010

Heden ten Grave Geschopt Organon, Oss - September 2010

Op een haar na praten we over negentig jaar bedrijfshistorie: Organon. Een organisatie met een rijke historie op het gebied van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. De kranten stonden er vol van; niet door concurrentie genekt maar door een eenvoudig besluit op het Amerikaanse hoofdkantoor van Merck & Co eindigt een Nederlands industrieel icoon op het gebied van life science. De demissionaire minister van economische zaken reageert laconiek: we kunnen ons als regering niet mengen in bedrijfsinterne aangelegenheden. De bedrijfsinterne politiek van een directieraad is kennelijk niet alleen onaantastbaar voor duizenden medewerkers maar ook voor een regering. Dat geldt dus ook als een dergelijk besluit maatschappelijk onaanvaardbaar is. Hier is de menselijke maat compleet zoek en dat leidt naar mijn idee tot vraagstellingen die zinvol zijn voor het digitale managementtijdschrift www.menscentraal.nl. De vraag die ik wil stellen luidt: op welke wijze kunnen de negatieve aspecten van het neoliberalisme in organisaties worden gelimiteerd in het belang van de menselijke maat? Met die negatieve aspecten bedoel ik dat alles zijn enige legitimering vindt in het streven naar winst. Alle gevolgen die dergelijke management besluiten oproepen voor een samenleving, voor werknemers, voor het ecologische milieu, voor toeleveranciers en welke stakeholder dan ook – en soms ook voor het voortbestaan van de organisatie zelf – gelden niet. Een organisatie is er in het neoliberale denken alleen om winst te maken.

Dit artikel is gepubliceerd 2 september 2010 bij Menscentraal

  Download - pdf -      - 'Heden ten Grave Geschopt Organon, Oss - September 2010'