Flexiewerkers als motor om een cultuur te voeden

Flexibiliteit krijg je niet voor niets. Je moet er iets voor willen doen. Daar moet een voedende cultuur voor aanwezig zijn en daar moet je leiding aan geven. De toekomst vraagt om meer flexibiliteit en meer daadkracht. Hoe kunnen we nieuwe cultuurelementen toevoegen aan het bestaande en er tegelijk voor zorgen dat het waardevolle van het oude niet verdwijnt? Flexibele schillen bieden een broedplaats voor het voeden van de cultuur.
 
De economie trekt aan en dus uitbreiding van personeel. Het inzetten van uitzendkrachten, ZZP'ers en eerder uitgetreden personeel houdt culturen scherp en flexibel. Mensen ontwikkelen cultuur werkenderwijs. Het zijn emotioneel beladen betekenissen en symbolen die hen richt op wat belangrijk is. Cultuur ordent het werkbestaan en reduceert onzekerheden. Maar dan komen er opeens flexiemensen bij met andere opvattingen. Hoe krijgen hun nieuwe cultuurelementen een plaats en behouden we het waardevolle? Welke broedplaatsen richten we daar voor in?

 

  Download - pdf -       - 'Flexiewerkers als motor om een cultuur te voeden'