Peter van den Boom & Ingrid van Nieuwkoop - De aard van zorgprocessen bepaalt de veranderkundige weg in zorginstellingen

In zorginstellingen doet zich op dit ogenblik al een schaarste aan zorgverleners voor. Dat is zorgelijk omdat het verlagen van productiviteitseisen en zorgkwaliteit maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Meetbare, transparante prestatie-indicatoren geven sturing aan verhoging van productie. Het gaat om het effectief en efficiënt beheersen van bedrijfsprocessen zodat de inzet van zorgverleners optimaal is. De productiviteitsdruk op mensen die nog willen werken in de zorg neemt aanzienlijk toe. Aan welke voorwaarden moeten verandertrajecten voldoen? Deze vraag beantwoorden Peter van den Boom en Ingrid van Nieuwkoop.

Dit artikel is gepubliceerd 28 november 2010 bij MensCentraal.nl

 

   Download - pdf -      - 'Peter van den Boom & Ingrid van Nieuwkoop - De aard van zorgprocessen bepaalt de veranderkundige weg in zorginstellingen'