Alles is cultuur; ook een organisatie!

Alles is cultuur; ook een organisatie!

Alles wat mensen ontwikkelen is cultuur. Managers twijfelen daar wel eens aan. 'Ja, de cultuur bepaalt in het Concertgebouw in Amsterdam dat mensen stil zijn tot het einde. In Wenen klappen mensen tussen de delen en in Italië juichen ze bij iedere aria. In een BBC-kunstdocumentaire (2005) zegt de inleider terecht: "Culture is King." Goed, maar we beweren toch niet dat strategisch beleid en marketingpraktijken door cultuur bepaald zijn? Mogelijk bij politiek bestuur waar kernwaarden in een land goed bestuur bepalen. Daarom bestrijden ze in Japan de gevolgen van de ramp op de Japanse wijze. Maar managementwetenschap is toch .. .' Nee, ook wetenschappelijke uitkomsten zijn een product van een culturele stammenstrijd, zoals de wetenschapsantropoloog Latour (1988) concludeert. Uitkomsten zijn een schijnwereld van gesloten gelederen na controverses over subculturele interpretaties. De wetenschapshistorici en Erasmusprijswinnaars Schaffer en Shapin (2005) concluderen daarom dat wetenschappelijke uitspraken iets zeggen over een sociaal-culturele orde waarbinnen ze tot stand komen. Hun conclusie: wetenschap is cultuur. Daarin zijn managementwetenschap en managementpraktijken niet anders.  

De bijdrage  (hoofdstuk 4) van Peter van den Boom aan het boek 'Essenties van Verandermanagement, laveren tussen dilemma's in de praktijk'; (red.) Marco de Witte, Jan Jonker en Maurits Jan Vink, Kluwer, 2012.

 

  Download - pdf -      - 'Alles is cultuur; ook een organisatie!'