Gabriëlle Verbeek & Peter van den Boom - Anders organiseren in de tijd. Cliënten en medewerkers meer centraal stellen

In de gezondheidszorg lijkt het of er steeds minder tijd is voor mensen die dagelijks en langdurig gebruik maken van verzorging en verpleging. De bezuinigingen op de AWBZ worden steeds meer voelbaar. Minder geld en middelen zullen beschikbaar zijn om aan de vraag naar zorg te voldoen. Nogal wat organisaties in de zorg en in andere sectoren van het publieke domein ontwikkelen een strategie van het afstoten van 'onrendabele' functies en onderdelen. De overblijvende productgroepen ondergaan een regiem van tijdregistratie en inperking van 'overbodige taken'. In de interne organisatie snoeit men in werkoverleg en onderling contact. De huidige neiging om zorgproductie te beheersen doet de beleving van tijdsdruk bij cliënten en medewerkers alleen maar toenemen. Juist omdat beide groepen ervaren dat zij zelf niet meer over hun tijd gaan. Zijn er alternatieven voor deze benadering? Dan moeten we kijken naar de bestaande manieren van het organiseren van zorg en de tijdsbeleving en tijdsbesteding van cliënt en medewerkers meer centraal stellen.

 

Dit artikel is gepubliceerd  14 februari 2014 in MensCentraal.nl 

  Download - pdf -     - 'Gabriëlle Verbeek & Peter van den Boom - Anders organiseren in de tijd. Cliënten en medewerkers meer centraal stellen'