Twee culturen die elkaar ontmoeten

Bij strategische allianties (w.o. fusies) ontmoeten twee verschillende culturen elkaar. Meestal niet een ontmoeting van "wat leuk, we gaan samenwerken". Er is eerder sprake van negatieve beeldvorming over en weer. Partij A vindt van partij B dat zij bureaucratisch is en vooral van zichzelf dat zij flexibel, energie gevend en hip is. Partij B vindt van zichzelf dat zij juist ... is en dat die partij A maar een stel bureaucraten zijn.

 

Dit artikel is gepubliceerd 4 maart 2014 in WEKA

  Download - pdf -    - 'Twee culturen die elkaar ontmoeten'