Big data en de pornografische werkorganisatie

Sinds ‘the war on terrorism’ is uitgeroepen, onttrekt de burger zich niet meer aan transparantie eisen en beveiligingsapparatuur. Veel burgers beginnen het normaal te vinden. Ik noem dat een proces van de “glijdende schaal van normaliteit”. Dus geen protesten bij biometrische en visuele controle of bij afluisterpraktijken. We moeten het normaal vinden want terroristen zijn het kwaad van de 21ste eeuw. Waar het publieke domein kenmerken krijgt van een volledig transparante samenleving doet de burger in het privédomein driftig mee met zijn beveiligingsapparatuur. Transparantie, controleerbaar en beheersbaar zijn de sleutelbegrippen om iets te doen aan onze collectieve angsten. Hoe is dat op de werkplek?

Dit artikel is gepubliceerd 17 maart 2014 in HRZONE

Download - pdf -  - 'Big data en de pornografische werkorganisatie'