Het creërende procesdenken als oplossing voor managementdenkverlammingen

De Franse filosoof Giles Deleuze (1925-1995) stelt tegenover het werken met universele concepten het creërende procesdenken. Dit creërende procesdenken focust op de chaosplekken die zich voordoen in de grensvlakken van de eigen organisatie. Vanuit die chaos moet je eigen organisatie specifieke benaderingen creëren. In dit artikel raadplegen we het gedachtegoed van de Franse filosoof Deleuze bij de vraag: op welke wijze kunnen managers het creërende procesdenken ontwikkelen?
 
In het eerste deel onderzoeken we het functioneren van universele concepten. We zien dat ze de illusie geven van een snelle voorsprong maar er is eerder sprake van het tegendeel. In het tweede deel contrasteren we deze werkwijze met het creërende procesdenken. Dan zal blijken dat vooral in chaotische organisatiecontexten het creërende procesdenken noodzakelijk is om te overleven. In het derde deel ontmoeten we de manager op de werkvloer, vervreemd van zijn rugzak met universele concepten en management jargon- als een kwetsbare en onzekere ‘vluchteling’. Hem rest slechts contact te maken en vragen te stellen. 
 
Mijn artikel 'Het creërende procesdenken als oplossing voor managementdenken' is in verkorte vorm geplaatst in HR Strategie in juli 2020.
Op de site HR Praktijk staan de drie links naar de volledige versie.
 
Dit artikel is geplaatst 6 juli 2020 in HR Praktijk