Duurzaam HR; zo buiten, zo binnen

Een organisatie is altijd in wording om af te stemmen op de externe context die met ‘duizend stemmen’ spreekt. Het principe ‘volg de leider’ past daar niet meer bij;groen het maakt organisaties fragiel. Het komt juist aan op het vergroten van betrokkenheid en zelfsturend vermogen op de werkvloer. Voorwaarde is dat het strategie palet niet alleen presteren kleurt maar ook naar de menselijke maat.
  
En bevindt duurzaamheid zich op het palet? Op basis van rechtvaardigheid en respect vrijwillig je verantwoordelijkheid nemen voor sociaal maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Dat kan alleen met inzet van de medewerkers. Het strategie palet richt zich dan op presteren, menselijke maat en duurzaamheid. Respect en rechtvaardig zijn de verbindende waarden tussen de drie doelstellingen. 
 
Lees dit artikel over organisatie ‘footprint’, buiten groen - binnen groen, kernelementen duurzaam HR, coaching en de dynamiek van organisatie identiteit. 
 
Dit artikel is in 16 januari 2019 geplaatst in HR Community.
 
  Download - pdf -   - 'Duurzaam HR; zo buiten, zo binnen'