Peter van den Boom - Touwtrekken om Organisatiecultuur

 

'Cultuureffectief inzetten in het voortbestaan van organisaties' 

boomtrainingandconsultancy boek touwtrekken om organisatiecultuur 90 
 
 

 

Samenvatting

Vaak staat organisatiecultuur op de managementagenda. De cultuur moet om want de strategische ambities verlangen meer slagvaardigheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De cultuur is een belemmerende factor geworden voor het voortbestaan van de organisatie. Maar organisatiecultuur laat zich niet zo maar als instrument inzetten voor de nieuwe koers. De mensen die deel uitmaken van die organisatiecultuur houden kennelijk vast aan zaken die ze niet willen verliezen. Management en organisatie lijken verschillende belangen te hebben: het is touwtrekken om organisatiecultuur.
 
Dit boek 'Touwtrekken om Organisatiecultuur' laat zien dat kernwaarden een brugfunctie kunnen vervullen bij dit touwtrekken. Als gevolg hiervan trekken partijen samen op in de ontwikkeling van een intelligente organisatiecultuur, waarmee waarde is te creëren voor klanten, aandeelhouders, medewerkers én voor de cultuur zelf. Cultuur kan effectief worden ingezet in het voortbestaan van organisaties. Het boek inventariseert de noodzakelijke veranderingen in paradigma's, rollen en activiteiten voor leidinggevenden, medewerkers en HR-adviseurs.
'Touwtrekken om organisatiecultuur' stimuleert de kritische visieontwikkeling op organisatiecultuur. De lezer kan de ideeën verder doorvertalen naar de eigen organisatiepraktijk.
 

Auteur:  

Peter van den BoomDrs. Peter van den Boom

 
 
Nederlandstalig | Paperback, 228 blz.
Weka Uitgeverij BV | 1e druk, 2007 | EAN: 9789058832887 |
Bestellen van 'Touwtrekken om Organisatiecultuur' via deze link:
BOLcom
 

Recensie
Touwtrekken om organisatiecultuur

Een boek over organisatiecultuur. Je zou ook kunnen zeggen wéér een boek over dit veelbesproken onderwerp. Er vinden nog steeds veel (wetenschappelijke) onderzoeken over deze materie plaats en de meeste opvattingen over cultuur en organisatie zijn al gegeven. Wat is dan het bijzondere aan 'Trouwtrekken om organisatiecultuur'? Peter van den Boom stelt dat kernwaarden in een bedrijf de brug kunnen vormen tussen touwtrekkende partijen: de medewerkers en de managers. De managers willen nog wel eens de organisatiecultuur gebruiken als een strategisch instrument, om de organisatiedoelen te bereiken. De medewerker ziet het uit een ander paradigma: zingeving en motivatie spelen bij hem of haar een rol. Het doel van de kernwaarden is continuering van de organisatie.

Jaap Hollaar | 4 april 2008 

Inhoudsopgave 

Een woord vooraf
Inleiding tot Touwtrekken om organisatiecultuur
1.     Inleiding tot de touwtrekkende partijen om organisatiecultuur
1.1. Denken over cultuur
1.2. Definitie van cultuur
1.3. Het touwtrekken om organisatiecultuur vanuit verschillende paradigma’s
1.4. Centrale vraagstelling en conceptueel model
1.5. Verantwoording van literatuur
1.6. Samenvatting van de hoofdstukken

1.7. Conclusies

2.    Organisatiecultuur als ‘tool of management’
2.1.Denken over organisatiecultuur als ‘tool of management’
2.2. Aandeelhoudersdruk
2.3. De ‘fit’ tussen strategie en organisatiecultuur vanuit het functionalistisch paradigm

2.4. De hiërarchisch machtige partij bepaalt de culturele betekenissen en praktijken
2.5. De geformaliseerde overdrachtswijze van organisatiecultuur
2.6. Integratie: ‘alle neuzen als droomwereld’
2.7. Limieten aan de verinstrumentalisering van organisatiecultuur
2.8. Een pluriform stelsel van subculturen tegenover integratie
2.9. Conclusies

3.   Organisatiecultuur als werkbestaan

3.1. Denken over de mens als psychisch, biologisch en cultureel verschijnsel
3.2. De benadering van organisatiecultuur vanuit het integratieve paradigma
3.3. Functies van organisatiecultuur als werkbestaan
3.4. Cultuurproductie en-consumptie van ‘sociale feiten’
3.5. Legitimerende bronnen bij cultuuroverdracht
3.6. Statische en dynamische aspecten van organisatiecultuur
3.7. Symbolen die verwijzen naar organisatiecultuur
3.8. Conclusies

4.    Waardecreatie door en voor intelligente organisatieculturen

4.1. Denken over intelligente culturen
4.2. Organisatie-intelligenties
4.3. Kernwaarden als brugfuncties tussen cultuur als instrument en als werkbestaan
4.4. Waardecreatie met kerncompetenties
4.5. Democratische principes als voorwaarde voor intelligente organisatieculturen
4.6. Cultuuronderhoud op de plaats der ontmoeting
4.7. Conclusies

5.    Leidinggeven in en met intelligente organisatieculturen

5.1. Denken over leidinggeven
5.2. Sterke leider of sterk waarde gedreven inspireren?
5.3. Waarde gedreven leidinggeven, energiestromen en waarde creatie
5.4. Voedend leidinggeven en twee strategieën voor cultuurverandering
5.5. Interventies bij cultuurverandering
5.6. Fasen in ontwikkeling naar partnerschap
5.7. Rollen leidinggevenden en medewerkers bij cultuurverandering
5.8. Conclusies

6.    HR-ondersteuning in waarde creërende organisaties

6.1. Denken over beleid voor de menselijke factor
6.2. Benaderingen in human resource management
6.3. HR-interventies gericht op de versterking van de cultuurantenne
6.4. HR-interventies om de wederzijdse beïnvloeding van strategie en cultuur te verhelderen
6.5. HR-interventies om het organisatorisch leren, veranderen en presenteren te versterken
6.6. HR-interventies om democratische principes en organisatie-intelligenties te versterken
6.7. Procesbegeleider op de plaats der ontmoeting
6.8. Professionalisering van de HR-afdeling
6.9. Conclusies

7.    Elkaar rakende culturen

7.1. Denken over elkaar rakende culturen
7.2. Conclusies ten aanzien van kernvragen voor Trouwtrekken om organisatiecultuur

Literatuur
Namenregister
Trefwoordenregister