theatervoorstellingen-in-organisaties'Theatervoorstellingen in organisaties'

In 2016 stond Theatervoorstellingen in Organisaties

60 dagen in de managementboek top 100.

 Voorheen heette dit boek  De Interne Veranderaar.

Inhoud Training en boek:

Je ziet het elke dag in je eigen organisatie. Mensen spelen theater en de afdeling is het decor. Eén van de teamleden opent en stelt zich in de spotlights; "heb je het al gehoord over gisteren, in het managementteam"? Hij kijkt rond om de anderen uit te nodigen mee te doen want alleen acteren is niet leuk. En ieder pakt zijn rol weer op als aangever, versterker, afmaker. De regisseur souffleert de nieuweling, in de coulisse. Ja, cultuur is dwingend. Wat een acteertalenten!

 

Peter van den BoomEn al spelend in het bovenstroomse en onderstroomse organisatietheater versterken zij de onderliggende collectieve redeneerpatronen: interpretaties, betekenissen, waarden, strevingen en gedragsaanwijzingen. Zij versterken dus hun subcultuur; "zo zijn onze manieren". Je leest dit boek met een glimlach van herkenning. En je vraagt je af: hoe moet ik interveniëren? Ook daar geeft Theatervoorstellingen in Organisaties antwoord op. Zie onderstaand de inhoudsopgave van De Interne Veranderaar in het Organisatietheater. Graag organiseren wij een training.

Bestellen van Theatervoorstellingen in Organisaties via deze link: ManagementboekPeter de Roode

 

De opbrengst van de training 'De Interne Veranderaar in het organisatietheater'

Leidinggevenden, HR adviseurs en projectleiders zijn in staat om de 'acteurs' te laten reflecteren op bestaande redeneerpatronen in relatie tot de organisatieambities. En zij zetten aan tot het ontwikkelen van concrete acties om organisatiegedrag te veranderen.

 

Opzet Training 'De Interne Veranderaar in het organisatietheater'

In overleg met de opdrachtgever wordt een training ontwikkeld. Het vooraf lezen van Theatervoorstellingen in Organsiaties en invullen van enkele vragenlijsten maakt in ieder geval deel uit van de voorbereiding op de training.                                

 

Inhoudsopgave Theatervoorstellingen in Organisaties

Deel I De organisatie als theatergezelschap

1e Bedrijf: Touwtrekken om wat het gezelschap opvoert

Episode 1: Het doek gaat open

Episode 2: De spelers spelen hun spel

Episode 3: De eisen van de theaterdirectie

2e Bedrijf: Het organisatiegezelschap op de bühne

Episode 1: Dialogen en zangkoren in het organisatiegezelschap

Episode 2: Het repertoire van het gezelschap

Episode 3: De toeschouwer en de geniale voorstelling

3e Bedrijf: Redeneerpatronen als toneelscript

Episode 1: Redeneerpatronen als kern in een cultuur

Episode 2: Archetypische redeneerpatronen

Episode 3: Bovenstroom en onderstroom in het organisatietheater

DEEL II Vier rollen voor de interne veranderaar

1e Bedrijf: De rol als Toeschouwer

Episode 1: Een eerste indruk van de voorstelling

Episode 2: Het individu en de rollen die hij speelt

Episode 3: Het gezelschap als groep

Episode 4: Inhoud en communicatie

2e Bedrijf: De rol als Coach

Episode 1: Rol en doel van de coach

Episode 2: Van beleving naar ambitie

Episode 3: Het belang van een persoonlijke ambitie

Episode 4: Ambities identificeren en communiceren

3e Bedrijf: De rol als Nar
Episode 1: Rol en doel van de nar
Episode 2: Het bespreekbaar maken van redeneerpatronen
Episode 3: Afbouw- De confrontatie
Episode 4: Opbouw- De hoop

4e Bedrijf: De rol als Concretiseerder
Episode 1: Vertel en visualiseer je verhaal
Episode 2: Anticipeer op onverwachte zaken
Episode 3: Creëer bewijsvoering
Episode 4: Convergeren en de moed om te beslissen

FacebookTwitterLinkedIn