Binnen het spanningsveld nabijheid en afstand koerst Boom Training and Consultancy aan op het realiseren van veranderkundige doelen en het intensiveren van het collectieve zelf navigerende vermogen. In de  adviespraktijk betekent dat focus op organisatie-effectiviteit en de menselijke maat. Beide aspecten zijn gerelateerd aan de omgevingsdynamiek. Boom Training and Consultancy ondersteunt de organisatie in haar verdere ontwikkeling met effectieve organisatiediagnoses en veranderkundige benaderingen.

 

 • GGZ PsyQ Lentis, werkconferentie Management Team.
 • Verslavingszorg Noord Nederland, Management Development traject.
 • Politie Nederland, Management Development traject.
 • Randstad, Professionalisering P&O, regio oost Nederland.
 • Stichting Philadelphia, MD traject voor leidinggevenden.
 • GGZ Oost Brabant, Managementadviseur Raad van Bestuur en de MT's van de bedrijfseenheden.
 • GGZ Oost Brabant, Begeleiding P&O en de afdeling Opleidingen bij de interne klantgerichtheid, professionalisering.
 • Kennisnet op School, integratie fusieproces.
 • Vrije Universiteit, Positionering en professionalisering P&O.
 • Haag Wonen, Conferenties strategisch beleid, gericht op organisatie ontwikkeling met managementteam, lijnmanagers en ondersteunende stafafdelingen.
 • Lucent Technology, begeleidingstraject HR afdelingen.
 • Belasting dienst Brabant, advies en begeleidingstraject verandermanagement.
 • Agathos/SGZZH Thuiszorg Capelle a/d/ IJssel, Management Development traject en ondersteuning fusietraject.
 • Balast Nedam, Management Development traject.

 

'Top' pagina

FacebookTwitterLinkedIn