Bij interim opdrachten richt Boom Training and Consultancy zich uiteraard op het afgesproken resultaat. Daarnaast focussen we op het vergroten van collectieve vermogens: reflecteren, leren, veranderen, presteren en zelfsturing. Een verandertraject dat meestal gerealiseerd moet worden tijdens de interim opdracht draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze vermogens zodat de organisatie-intelligentie toeneemt. In de interim praktijk is dat een combinatie van sturen, enthousiasmeren en faciliteren. Participatie door leidinggevenden en medewerkers is een focuspunt bij de vervulling van een interim opdracht. Met de opdrachtgever vinden frequent tussentijdse evaluatiegesprekken plaats.

 

Gemeente Veenendaal, afdelingshoofd Juridische Zaken en Burgerzaken (2002 - 2003)

 • Professionalisering juridische adviseurs.
 • Idem afdeling burgerzaken.
 • Ontwikkelingstraject integer handelen gemeente breed.

 

Stichting Jeugdformaat, directeur P&O (2002)

Begeleiding fusietraject.

Ontwikkelen van P&O (beleid, processen, intern dienstverleningsconcept).

Versterking integrale managementverantwoordelijkheid; positionering P&O.

 

GGD Zuid Holland, manager P&O (2001)

 • Klantgerichte P&O-afdeling ontwikkeld na fusie.
 • Processen beschreven waarbij P&O betrokken is in relatie met integrale managementverantwoordelijkheid.
 • MD-programma opgestart.
 • Nieuw automatiseringsprogramma P&O.
 • O&O-programma's met het bureau Kwaliteitszorg ontwikkeld en deels uitgevoerd.

 

Via Taal (instituut voor Doven), manager P&O (1999 – 2000)

Adviseur voor Raad van Bestuur: fusie, organisatie-/cultuurverandering, MD-traject.

P&O positionering 'the state of the art'.

HR-beleid ontwikkeld met divisiedirecteuren; kernpersoneelsinstrumenten heringericht.

Integrale managementverantwoordelijkheid met een MD programma versterkt.

Nieuw FUWA (FWG 3.0) geïmplementeerd.

Professionalisering van de P&O-adviseurs.

 

Universiteit Leiden, W&N, lid faculteitsbestuur en hoofd P&O (1998 – 1999)

 • Personeelsmanagement wetenschappelijk personeel (pilot voor de hele Universiteit).
 • Adviseur faculteitsbestuur, instituutsdirecteuren.
 • 3 personeelsafdelingen geïntegreerd tot één P&O-staf.
 • Kwaliteitsmeting P&O verricht; professionalisering P&O .
 • Ontwerp bestuursondersteunende stafafdelingen ontwikkeld voor onderwijs, onderzoek.
 • Adviseur reorganisatie Facilitair Service Centrum (225 medewerkers).

 

Overige interim-trajecten

 • Stadsdeelsecretaris Gemeente Amsterdam; stadsdeel Buitenveldert.
 • Manager P&O gemeente Rijnwoude.
 • Directeur van een school Nd. Brabant.

 

'Top' pagina

FacebookTwitterLinkedIn