528 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.
 
Wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. Bruggen

 

"Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden", aldus prof. dr. Heene in Bruggen naar het Onvoorspelbare; wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. Het boek bevat een theoretisch kader, toetst de praktijk bij ondernemers en vertaalt dit door naar een concreet plan van aanpak. Peter van den Boom is een van de 19 gastauteurs met zijn bijdrage De Antifragiele Organisatie.

 

 

Met het volgende eigen citaat vat Peter zijn bijdrage samen; "een organisatie in perfect evenwicht is de dode organisatie van morgen". Kleine onvoorspelbaarheden brengen organisaties uit evenwicht. Wat te doen bij die wervelingen? Een weg terug is er niet. Een diversiteit aan redeneerpatronen dient zich aan. Energie lekt weg en soms neemt chaos toe. Hoe creëer je orde? Voor fysici, chemici en biologen is ‘orde uit chaos denken’ gemeengoed. Dominant in het management machinemodel is vaak het klassieke, lineaire en deterministisch denken. De manager als ‘eerste beweger’ en de medewerkers als volgers.

In zijn bijdrage gaat Peter in op boven- en onderstroom, het verschil robuustheid, veerkrachtig en antifragiel. Hij presenteert het 'openwordingsdenken' en de noodzaak van gespreide macht. Ontmoetingsmomenten en ontmoetingsplaatsen zijn daarbij effectieve instrumenten om adaptief en antifragiel te worden. Een grensbepalende identiteit is een voorwaarde om geen speelbal te zijn in turbulente en chaotische omgevingen.

Lees verder in Aimé Heene - Bruggen naar het Onvoorspelbare; wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. Managementboek

FacebookTwitterLinkedIn