776 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016.

 

Bij strategische allianties (w.o. fusies) ontmoeten twee verschillende culturen elkaar. Meestal niet een ontmoeting van "wat leuk, we gaan samenwerken". Er is eerder sprake van negatieve beeldvorming over en weer. Partij A maskersvindt van partij B dat zij bureaucratisch is en vooral van zichzelf dat zij flexibel, energie gevend en hip is. Partij B vindt van zichzelf dat zij juist ... is en dat die partij A maar een stel bureaucraten zijn.

 

Dit artikel is gepubliceerd 4 maart 2014 in WEKA 

Dit artikel als  PDF-Button

 

FacebookTwitterLinkedIn