Duurzaam

Een organisatie is altijd in wording om af te stemmen op de externe context die met ‘duizend stemmen’ spreekt. Dus afstemmen op onvoorspelbaarheid, turbulentie, dynamiek en chaotische toestanden. Bevindt duurzaamheid zich volgens de principes van MVO ook op het strategie palet? Dus op basis van rechtvaardigheid en respect vrijwillig je verantwoordelijkheid nemen voor sociaal maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Een kleurrijk strategie palet bevat een meervoudig perspectief op interne en externe belanghebbenden. HR kleurt daarin mee en richt zich dan op presteren, menselijke maat en duurzaamheid.

 

Deze white paper is geplaatst bij HR Community 12 januari 2019 en via deze link te openen. 

HR community

FacebookTwitterLinkedIn